Rádi přivítáme vaše další příspěvky, které je možné posílat na e-mailovou adresu encyklopedie.VC@denik.cz.

Písmeno S (pokračování)

Skořepová Luba

Narodila se 21. září 1923 v Náchodě jako Libuše, ale odmalička byla pro každého Luba. Přes protesty rodičů se přihlásila na Státní konzervatoř v Praze, kde studovala u Ladislava Peška a Anny Iblové.

V roce 1945 dostala angažmá v souboru Jindřicha Honzla ve Studiu Národního divadla, kam ji přivedl kamarád a později manžel Josef Pehr. S ním společně jezdili ve čtyřicátých letech hrát dětem loutkové divadlo. Od roku 1948 získala stálé angažmá v činohře Národního divadla, kde působí dodnes. Kromě toho neúnavně připravuje vlastní projekty (v Divadle v Řeznické, v Divadle U Valšů, v Divadle Rokoko, ve Viole, v Rubínu či Ypsilonce).

Od poloviny čtyřicátých let, kdy se poprvé objevila na filmovém plátně, má za sebou desítky rolí a roliček ve filmu a v televizi.

Nejvíce si ji diváci pamatují ze seriálů, kde se objevila např. jako služka ve Sňatcích z rozumu, Aranka v Chalupářích, paní Plecitá v Náměstíčku, Návsi a Příkopech atd. Napsala osm knih o přírodě, divadlu a hercích, astrologii a magii.

Skrýše

Jeskyně poblíž Zvičiny má délku 28,5 metru a její výška přesahuje šest metrů. Vznikla na severovýchodním svahu Libotovského hřbetu pod vrcholem Dehtovská horka.  Říká se, že sloužila jako úkryt pro Jana Amose Komenského, který pobýval v Bílé Třemešné (1626 – 1628). Poblíž leží rekreační objekt Poklad. Do jeskyně vede malý vstup 30x 60 cm při vrcholu hřbetu, pokračuje dva metry směrem dolů. V létě se poblíž  mohou vyskytovat zmije, v jeskyni jsou nádherní pavoučci, je zde domov netopýrů.

Sláma Tomáš

Scénárista, konferenciér, novinář a dramaturg se narodil 16. dubna 1940 v Rychnově nad Kněžnou, jeho dětství je spjato s Kostelcem nad Orlicí.  Vystudoval filmovou dokumentaristiku na FAMU.

Zejména pro své působení v ostravském divadle Pod Okapem a v Divadélku Waterloo byl po roce 1968 politicky perzekvován a v důsledku normalizace musel několik let pracovat na Dole Paskov. Odtud ho přivedl jeho přítel Luděk Nekuda do Prahy, kde nejprve působil jako organizační pracovník ve vysokoškolském klubu v Řeznické ulici.

Později pracoval v Československém rozhlase v populárním pořadu Mikrofórum. Byl znám i jako konferenciér festivalů trampské, folkové a country hudby Porta, v letech 1982 a 1983 uváděl finále čtenářské ankety časopisu Mladý svět Zlatý slavík. V Československé televizi a později i v České televizi Tomáš Sláma uváděl a utvářel pořad Nedělní ráno a Přezůvky s sebou (pořad s písničkáři bratry Františkem a Janem Nedvědovými), v Českém rozhlase populární pořad Tobogan. Letos v lednu při jeho tisícím vysílání byla na jeho počest zřízena Síň Slámy a mezi prvními do ní byli uvedeni Miroslav Donutil, a Vilma Cibulková.

Některé jeho autorské i rozhlasové pořady s českými herci a dalšími osobnostmi byly později vydány i na gramofonových deskách a CD. Napsal také celou řadu knih, mimo jiné Slámoviny. Zemřel  15. června 2004 v Praze.

Slavíček Antonín

Český malíř, který se narodil 16. května 1870 v Praze jako čtvrté dítě Jana Slavíčka, správce vysokých škol technických, a jeho manželky Pavlíny, rozené Mildnerové ze Semil. V letech 1887 až 1899 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Julia Mařáka. Svá studia několikrát přerušil,  v roce 1888 patrně z nešťastné lásky odešel do benediktinského kláštera v Rajhradu na Moravě. V roce 1893 poprvé vystavoval své krajinomalby na výstavě Umělecké besedy.

Slavíček je považován za přední postavu českého impresionismu a krajinářství. Maloval krajiny na venkově zpočátku v Hostišově na Táborsku (1900), později v Kameničkách u Hlinska (od roku 1903). V Kameničkách pak vytvořil přes sedmdesát obrazů, které jsou považovány za jeho vrcholnou tvorbu.

Slavíčka postihovala celá řada osobních potíží – onemocněla jeho žena, a tak byl nucen přerušit práci a odjet s ní na léčení do Dubrovníku. Tam si na skalách zlomil ruku a po návratu do Prahy, když se mu ruka zahojila a on odjel s rodinou na pozvání svého přítele na faru do Německé Rybné v Orlických horách, ho při koupání v řece Zdobnici 10. srpna 1909 ranila mrtvice a ochrnul na pravou polovinu těla. I když se pomalu zotavoval a začal levou rukou malovat drobná zátiší, 1. února 1910 dobrovolně výstřelem ukončil svůj život a je pohřben na pražských Olšanských hřbitovech.

Slavíček měl se svou manželkou Bohumilou Brynychovou  (svatba byla 12. dubna 1895) tři děti: Evu (1896–1953), Jiřího (1901–1957) a Jana (1900–1970), který byl rovněž známým malířem. Jeho zetěm byl legionářský spisovatel a básník Rudolf Medek (1890–1940), jehož syny byli malíř Mikuláš Medek (1926– 974) a politik Ivan Medek (nar. 1925). Po Slavíčkově smrti se jeho manželka provdala za malíře a Slavíčkova žáka Herberta Masaryka, syna prvního československého presidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který však zemřel na tyfus v roce 1915 v uprchlickém táboře v Haliči.

Slavnosti královny Elišky

Tradiční akce, která se koná v Hradci Králové od roku 2002 vždy o prvním zářijovém víkendu. Připomíná významnou epochu v dějinách královského věnného města, kdy si jej za své sídlo zvolila královna Eliška Rejčka.  Město bylo díky její osobnosti mezi roky 1308 – 1318 na hospodářském i kulturním vrcholu. Akci ve spolupráci s městem Hradec Králové a Hradeckou kulturní a vzdělávací společností Adalbertinum pořádá Agentura pro obnovu a uchování historických tradic Armentum.

Každoročně se na realizaci Slavností královny Elišky podílejí přední umělci nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Řadí se k největším a nejprestižnějším akcím svého druhu v Čechách, každoročně ji navštíví desetitisíce diváků.

Smetana Bedřich

Syn sládka zámeckého pivovaru se v Litomyšli narodil 2. března 1824 v 10 hodin, v den, kdy vrcholil masopust. Paní Smetanová prý ještě v předvečer nejveselejšího dne v roce do půlnoci tančila. V hudbě se začal vzdělávat jako čtyřletý a již o dva roky později v Litomyšli koncertoval. Zdejší studenti filosofie jej pozvali na svou akademii, konanou na počest jmenin císaře Františka I. dne 4 října 1830 v sále Karlova. Malý Bedřich zahrál klavírní sólo, předehru k Auberově opeře „Němá z Portici". Jeho výkon sklidil bouřlivý potlesk a hraběcí tajemník musel hocha vyzdvihnout do výšky, aby na něj všichni dobře viděli.

Po maturitě odešel Smetana do Prahy, kde se živil jako učitel hudby. V roce 1848 založil svoji hudební školu a v letech 1856 – 1861 žil ve švédském Götteborgu. Po návratu se marně pokoušel získat místo ředitele pražské konzervatoře a měl velké finanční problémy. Zlom přišel v roce 1866 po premiérách jeho oper Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta – získal místo dirigenta orchestru Prozatimního divadla. Napsal další opery – Dalibora (1866-1867), Libuši (1869-1872) a Dvě vdovy (1873-1874).

Bedřich Smetana ztratil v létě roku 1874 sluch nejprve v pravém uchu , na podzim pak ohluchl úplně. Dál však komponoval a složil  opery Hubičku, Tajemství a Čertovu stěnu, řadu dalších hudebních děl a dokončil i svůj cyklus Má vlast. Jeho zdravotní stav se zhoršil a v dubnu 1884 byl převezen do pražského ústavu pro duševně choré, kde zemřel 12. května.

Smetanova Litomyšl

Mezinárodní operní festival, který je po Pražském jaru druhým nejstarším v České republice, zároveň patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby u nás. Na počest hudebního génia se v jeho rodišti koná od roku 1949.

Hlavní programovou náplní festivalu jsou operní inscenace, koncertní provádění oper, ale také galakoncerty, oratoria, kantáty a písňové večery, tedy formy, v nichž je dominantou vokální umění. Stranou však nezůstávají ani hudba symfonická, instrumentální či komorní, prostor zde nachází balet stejně jako koncerty chrámové, promenádní nebo i přesahující do jiných žánrů. Mezi interprety patří významní zahraniční hosté (mj. Katia Ricciarelli, Sherill Milnes, Bernd Weikl, Kurt Rydl, Sergej Larin, Neil Shicoff, Torsten Kerl, Kate Royal, Marcello Giordani, Thomas Hampson, Oksana Dyka, Paolo Gavanelli), nejpřednější domácí sólisté (Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Magdalena Kožená, Adam Plachetka), soubory (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Národní divadlo Brno, Česká filharmonie, Pražští symfonikové, PKF – Prague Philharmonia, Filharmonie Brno…) a věhlasní dirigenti – Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Jiří Kout, Jakub Hrůša, Tomaš Netopil, Isaiah Jackson, Ondrej Lenárd, Caspar Richter, Frederic Chaslin či Alexander Joel.

Centrem festivalu je zámecký areál.  Hlavní pořady se konají v akusticky dokonalém II. nádvoří s unikátním výsuvným zastřešením, ale také v zámecké jízdárně, zahradním amfiteátru, v litomyšlských chrámech, ve Smetanově domě a také ve vybraných místech Pardubického kraje.

Letošní 57. ročník má termín 11. června – 5. července. Pořadateli jsou město Litomyšl a Pardubický kraj ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem, Státním zámkem Litomyšl a Bohemian Heritage Fund.

Smiřické svátky hudby

Významný hudební festival v Kapli Zjevení Páně. V roce 2004 stál u jeho zrodu houslový virtuos a rodák z Hradce Králové Jaroslav Svěcený. Uskutečnil zde svoje sólové koncerty a pak směrem ke starostovi Luboši Tuzarovi pronesl památnou větu: „Pane starosto, nestálo by za to v této nádherné prostoře uskutečnit něco významnějšího?"

V barokním prostředí s vynikající akustikou se za tu dobu  trvání představila celá řada vynikajících domácích i zahraničních interpretů všech generací i různých hudebních žánrů. Jaroslav Svěcený zde koncertuje se svou dcerou Julií a zaznělo tu věhlasné Vivaldiano, které zkomponoval s klávesistou skupiny Lucie Michalem Dvořákem. Koncertovala tu Filharmonie Hradec Králové, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, hrál a zpíval Hradišťan s Jurou Pavlicou. Své umění předvedli kytarista Lubomír Brabec, varhaník Václav Uhlíř, harfenistka Kateřina Englischová, klavírista Václav Mácha, zazpívaly Andrea Kalivodová, Martina Kocianová nebo Petra Janů, recitoval herec Petr Kostka.

12. ročník Smiřických svátků hudby má 28. března – 5. dubna 2015 opět pestrý program.  Zahájí Jaroslav Svěcený s dcerou Julií a nový ansámbl Vivaldi Collegium Praha. Bude tu jedna z nejlepších cimbálových kapel Ciganski Diabli, ale také dětský pěvecký sbor Severáček z Liberce, recitovat bude herečka Barbora Munzarová. V programu vystoupí mj. i barytonista Roman Janál, kytarista Miloslav Klaus a cembalistka Jitka Navrátilová. Na jednom z večerů představí Jaroslav Svěcený unikátní mistrovské housle 18. až 20. století.

Tradiční součástí festivalu jsou výstavy, letos se představí malířka Viktoria Chaloupková.

Smiřičtí ze Smiřic

Český šlechtický rod, který působil na východě Čech. Ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století patřil k nejbohatším u nás – vlastnil dvanáct panství! V Jičíně Smiřičtí vybudovali renesanční zámek, patřil jim např. Palác Smiřických na dnešním Malostranském náměstí v Praze, zakládali manufaktury a pivovary.

Zakladatelem rodu byl Jan Smiřický, který v době husitských válek bojoval po boku Pražanů, pak ale uznal Zikmunda Lucemburského jako krále a získal velký majetek na severu Čech (Bezděz, Houska, Helfenburk atd.). Později stál i na straně Jiřího z Poděbrad, ale pak se přidal k jeho odpůrcům a byl za to popraven (1453).

Albrecht Jan Smiřický (1594-1618) byl pokládán za pravděpodobného kandidáta na český trůn, při válečném tažení do Českých Budějovic však onemocněl a zemřel. Jeho bratr Jindřich Jiří byl slabomyslný, a tak vláda nad rodem přešla na ženskou linii. Mezi starší Eliškou Kateřinou a mladší Markétou Saloménou panoval velký boj o majetek. Eliška zahynula při výbuchu střelného prachu na jičínském zámku, Markéta po bitvě na Bílé Hoře ze země uprchla a zbytek života strávila ve vyhnanství.

Celé dědictví po poručnictví za slabomyslného Jindřicha získal nejvhodnější katolický příbuzný – strýc Albrecht z Valdštejna. Ten v roce 1628 Jindřicha internoval na Hrubé Skále, kde o dva roky později zemřel – rod Smiřických vymřel po meči.