Přírodní rezervace Ostaš na Broumovsku láká především horolezce a pěší turisty, ale výlet kolem stolové hory si vychutnáme i na kole.

A vyrazit můžeme třeba ze Žďáru nad Metují. Odtud vystoupáme po cyklotrase č. 4003 k osadě Ostaš ležící ve výšce 568 metrů nad mořem a kola tu na chvíli odložíme.

Po modré se vydáme na okruh do skalního bludiště, které nabízí rozmanitou soustavu chodeb, jeskyní a skalních útvarů, jako například Mohylu smrti, Čertovo auto, Zbrojnoše a mnoho dalších.

Pokud nezabloudíme, dojdeme až na vrchol stolové hory – Frýdlantskou skálu (700 metrů nad mořem), odkud se nám otevře výhled na Broumovské stěny a Adršpašsko – teplické skály a za dobré viditelnosti uvidíme i vrcholky Krkonoš.

Po návratu z bludiště ještě zaběhneme ke skalnímu reliéfu Samaritánka. Po příjemné procházce skalami doplníme tekutiny v malé hospůdce a pak už opět nasedneme na kola a pokračujeme v cestě.

Jedeme po červené turistické značce do Dědova. Lesní pěšina je zpočátku hůře sjízdná, a tak kilometrový úsek na rozcestí Údolí Klučanky zdoláme raději po svých.

V Dědově se napojíme na silnici a přes obec Javor po ní dojedeme do Teplic nad Metují, městečka, kde se každoročně na konci léta koná Mezinárodní horolezecký filmový festival.

Navštívit můžeme poutní kostel Panny Marie Pomocné  z roku 1763. Hned vedle kostela nechal jeho zakladatel, pražský lékař a filosof Jan Maxmilián z Peytersbergu, postavit dřevěnou poustevnu ivanitů a žil v ní až do své smrti. Z Teplic nás čeká výšlap k zámečku Skály.

Ten stojí na místě bývalé tvrze a do dnešní podoby byl přestavěn roku 1666 jako letní sídlo arcidiecéze. Dnes je zde hotel a restaurace. Rozhlédnout do kraje se můžeme z nedaleké skalní vyhlídky – zříceniny hradu Bischofstein.

K další vyhlídce Vysoký kámen nad Stárkovem se dostaneme po zelené značce, která vede nejprve po silnici a za rozcestím Solovický dvůr pokračuje po polní a dále po lesní cestě. Cestou do Maršova nad Metují se ještě zastavíme u Kyrillovy vyhlídky a přehlédneme Maršovské údolí, nad kterým se 19. ledna 2007 přehnala vichřice a část údolí úplně vymýtila.

Protože do Žďáru nad Metují, startu i cíle dnešního třicetikilometrového okruhu, to máme coby kamenem dohodil, nemusíme pospíchat.

Navržená trasa:
Žďár nad Metují – Ostaš – Dědov – Teplice nad Metují – Skály – Vysoký Kámen – Maršov nad Metují – Žďár nad Metují. Trasa  je dlouhá  třicet kilometrů.

Eva Dufková, Dana Langrová