Zalesněné pohoří Vraní hory se rozprostírá mezi Krkonošemi a Adršpašsko-teplickými skalami v povodí Úpy a Bobru. Nejvyšší vrchol, Královecký Špičák, který se dnes pokusíme zdolat, leží v nadmořské výšce 880 metrů.

Náš výlet začneme v Bernarticích, kde si prohlédneme národní technickou památku 30 metrů vysoký železniční viadukt přes údolí říčky Ličná z let 1866 -1868, a pak se po silnici vydáme do Žacléře, které bývalo významným průmyslovým centrem.

Abychom se o Žacléři a zdejším kraji dozvěděli více, navštívíme městské muzeum, které společně s infocentrem najdeme na Rýchorském náměstí čp. 10.

Kromě krátkodobých výstav jsou zde instalovány čtyři stálé, velmi zajímavé expozice. První zachycuje místní dějiny a rozvoj průmyslu do roku 1945, druhá je věnována významným osobnostem spjatých s tímto krajem, mimo jiné i Komenskému, který zde přespal před svým odchodem do exilu.Královecký Špičák.

Hornická část přibližuje čtyři sta let historie dolování černého uhlí a v poslední části se seznámíme s životem, prací a řemesly předešlých generací. Po prohlídce muzea se vydáme po hlavní silnici k hornickému skanzenu, který byl pro veřejnost otevřen letošního 1. července. Důl Jan Šverma je ojedinělou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století.

Prohlédnout si můžeme nejen podzemní chodby, strojovnu či šachetní budovy, ale navíc se rozhlédneme po okolí z těžní věže. Růžový palouček, místo odchodu J. Á. Komenského z vlasti do polského Lešna 4. února 1628 najdeme pak vlevo od hlavní silnice, kousek za železniční tratí.

Potom se dáme po místním značení po lesních a polních cestách přes osadu Černá Voda do Královce. Za silnicí pokračujeme k rozcestí u porfyrového lomu. Odtud to máme na Špičák necelé čtyři kilometry.

Cesta vzhůru po modré turistické značce je poměrně náročná, takže část cesty stejně tlačíme. Na Špičáku nestojí žádná rozhledna a tekutiny musíme doplnit pouze z vlastních zásob, ale výhled na Rýchory a polskou část Vraních hor stojí za tu námahu. Královecký Špičák poskytuje i výborné možnosti pro závěsné létání a paragliding.

V cestě pak pokračujeme traversem Vraních hor opět po modré. Dojedeme k osadě Vrchová s opravenou Šestibokou kapličkou, a po silnici vlevo se vydáme do obce Rybníček. Odtud vystoupáme ke křižovatce Hony a po asfaltové silničce, kde auta téměř nejezdí, nejdříve opět stoupáme, ale vzápětí sjíždíme okolo Mrtvého jezera do Voletin a končíme v Trutnově.

Navržená trasa:
Bernartice - Žacléř - Růžový palouček - Černá Voda - Královec - Královecký Špičák - Rybníček - Trutnov. Trasa je dlouhá třiačtyřicet kilometrů.

Eva Dufková, Dana Langrová