Vyjíždíme z Hradce směrem na Roudničku, vystoupáme si kopec do lesa nad Vysokou nad Labem a míříme si to na Milíř. Tedy na místo, kde snad brzo bude stát rozhledna nad Vysokou. Dnes je zde zatím jen základní deska.

Dostaneme se tam po červené turistické značce. Po té pokračujeme až k hájence, kde se napojíme na cyklotrasu č. 4120. Po zhruba třech kilometrech odbočíme doprava na cyklotrasu č. 4256, která vede z Koliby do Borku, Rokytna a Drahoše. My však v Borku opět „přesedláme" a napojíme se na cyklotrasu č. 4125, které však budeme věrné až do Sezemic. Cestou nás stále provází Kuňka, ať už jsme v Újezdě, Bohumilči či Dražkově. Pěkně si ji prohlédneme z té „hradecké" strany.

Jediná zvonice v Čechách

V Sezemicích nás čeká kostel Nejsvětější Trojice, který je jednou z nejvýznamnějších a nejstarších památek v Pardubickém kraji. Zajímavostí je, že původní cihlové zdivo je v nejstarší části kostela vázáno tzv. „sezemickou vazbou". Vedle stojící mohutná osmiboká dřevěná zvonice s cibulovou věží je vysoká 15 metrů a je jediná svého druhu v Čechách.

Od zvonice jedeme ještě na náměstí, kde je několik zachovalých domů ve stylu selského baroka. Na cestu k akvaduktu se musíme zeptat místních, ale „křižovatka" Mlýnského náhonu a Lodrantky rozhodně stojí za krátké prodloužení trasy. Cyklotrasa č. 4191 nás dále vede okolo řeky Loučná a Počapelských chalup do Pardubic.

Uvidíte soutok Labe s Chrudimkou

Před železným mostem přes Chrudimku obdivujeme technickou památku – Gočárovu monumentální stavbu automatických mlýnů, připomínající romantický hrad. Přejedeme přes Chrudimku a za mostem se dáme doprava, abychom po pár stech metrech přejely přes zdymadlo zase řeku Labe. Krásně odsud vidíme soutok Labe s Chrudimkou.

Po levém břehu Labe pokračujeme po cyklotrase č. 24 až do Brozan, kde však hned na začátku obce zahneme vpravo na asfaltku, která sice není nijak označena, ale zato nás spolehlivě dovede k občerstvení, které si majitel zbudoval nedaleko silnice vedoucí z Rábů do Kunětic.

Zde si odpočineme a při pěnivém moku se kocháme pohledem na Kuňku, tentokráte z „pardubické" strany. Předtím se ještě stavíme uloupnout perníček v Perníkové chaloupce v lese pod Kuňkou. Pak se zastavíme u ohrady s místními zvířaty a už nás čeká výstup na samotný hrad.

Zde určitě vystoupíme na věž a prohlédneme si rytířský sál a kapli sv. Kateřiny. Ale pozor, hrad byl otevřen pouze do konce října! Z Kuňky pokračujeme po silnici do Němčic a Dřítče, kde odbočíme vpravo. Protože času máme dost, zblízka si prohlédneme golfový areál. Po prohlídce projedeme obcí Zástava a pak se známou cestou přes obce Újezd a Borek, lesem nad Vysokou nad Labem a přes Roudničku vracíme do Hradce Králové.

Navržená trasa:
Hradec Králové – Roudnička – Vysoká nad Labem – Újezd – Bohumileč – Dražkov – Sezemice – Pardubice – Brozany – Ráby – Kunětická hora – Němčice – Dříteč – Bukovina – Borek – Hradec Králové. Trasa  je dlouhá pětašedesát kilometrů.

Eva Dufková, Dana Langrová