Roku 1878 se zde narodil spisovatel, pedagog a vášnivý archeolog Eduard Štorch, který se proslavil svými povídkami a romány z doby bronzové a kamenné.

Mezi jeho nejznámější díla patří Lovci mamutů, Hrdina Nik nebo Osada Havranů, která se dočkala i filmového zpracování. Filmový režisér, výtvarník a ilustrátor Karel Zeman se narodil roce 1910. Natočil celou řadu světově vysoce ceněných celovečerních filmů s trikovými záběry. Jsou to například Cesta do pravěku, inspirovaná ilustracemi Z. Buriana, Baron Prášil, Na kometě nebo Vynález zkázy natočený podle románové předlohy J. Verna, který patří k mezinárodně nejúspěšnější českým filmům.

A aby byl výčet rodáků úplný, musíme zmínit i člena hradeckého Divadla Drak Matěje Kopeckého (1923 – 2001), pokračovatele slavného rodu loutkářů. Po návštěvě muzea navštívíme ještě rodný domek K. Zemana, kde měl Zemanův otec knoflíkářskou dílnu, dnes zde však najdeme restauraci U Maxe, a tak se alespoň posilníme.

Po malém občerstvení se vydáme na cestu. Za říčkou Javorkou se napojíme na modrou turistickou značku, po které dojedeme na rozcestí Ostroměřské hradiště. Cestou míjíme tvrz Hradišťko – barokní hospodářský dvůr z 18. století, který byl vystavěn na místě bývalé tvrze, která zde stávala již před rokem 1553.

V její blízkosti se na rozloze 25 hektarů nalézá charvátské hradiště s příkopy a valy, které místy dosahují osmimetrové výšky. Sledujíce modrou značku jedeme lesní cestou Mlázovickým chlumem až na Maxinec, kde se napojíme na značku červenou. Ta nás dovede do obce Konecchlumí, kde najdeme barokní kostel sv. Petra a Pavla z počátku 18. století.

V roce 2001 zde byla instalována a vysvěcena Křížová cesta – čtrnáct deskových obrazů Vladimíra Komárka, které je množné shlédnout po předchozí domluvě na zdejším úřadě. Ve stráni nad kostelem nalezneme mohylu věnovanou Vilému Konecchlumskému, který byl jako jeden z 27 českých pánů v roce 1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Síly před další cestou načerpáme v příjemné hospůdce motelu Charlie v nedaleké obci Kovač. Po krátkém odpočinku se přes obce Třtěnice a Chomutice vrátíme  do Ostroměře.

Komu by však dnešních dvacet kilometrů bylo málo, může v Chomuticích odbočit na cyklotrasu č. 181 a po ní pokračovat až do Hradce Králové. V cíli však bude mít v nohou o nějakých čtyřicet kilometrů více.

Navržená trasa:
Ostroměř – Maxinec – Konecchlumí – Kovač – Třtěnice – Chomutice – Ostroměř.Trasa je dlouhá dvacet kilometrů.

Eva Dufková, Dana Langrová