A tak jen pro pořádek připomeneme, že je zde možné navštívit Betlém, soubor čtrnácti roubených a zděných domků, pocházejících z 2. poloviny 18. století, ale také informační centrum, cukrárnu, hospodu, městské muzeum a galerii.

Z Hlinska se vydáme jihozápadním směrem po cyklotrase č. 1 do Vítanova. Pobýval zde významný malíř František Kaván. Máme štěstí, protože dům s pamětní deskou stojí přímo u silnice. Žil zde v letech 1904 až 1922.

Do vodní pily na Chrudimce se nedostanete

Další zastávkou na cestě je Králova Pila. Jedná se o vodní pilu na Chrudimce, která má středověký původ. Patří prý k nejcennějším technickým památkám Východních Čech, ale dnes je v soukromých rukou a není přístupná, stejně tak jako později přistavěný obilní mlýn.

Takže trochu zklamání, ale máme před sebou ještě spoustu památek lidové architektury.

Veselý Kopec s třiceti objekty z celé Vysočiny

Nejprve přijíždíme přes obec Všeradov na Veselý Kopec, kde je shromážděno největší množství lidových staveb Vysočiny vůbec.

V osadě je třicet volně rozptýlených objektů, které přinášejí svědectví života rolníků doby 19. a 20. století, například suška ovoce, špýchar, ovčín, výměnek, zvonička, či stodola se šindelem, které byly převezeny z okolních dědin. Z původních domků ze 16. století zde zůstala pouze jediná chaloupka bezzemka.

Také v Možděnicích, kam zajedeme přes obec Vysočina, nacházíme několik domků řemeslníků kovárnu, truhlářskou a kolářskou dílnu a také starou školu. O té nám místní obyvatel prozradil zajímavost vlastní ji rodina herce Jana Antonína Duchoslava.

Vrátíme se zpět do Vysočiny a po hlavní silnici (a zároveň cyklotrase č. 4187) míříme do Svobodných Hamrů. Cestou ovšem zastavujeme v obci Dřevíkov, kde je zachována náves se židovskou uličkou.

Co nás ale opravdu zaujalo, byl židovský hřbitov nedaleko obce, umístěný v lese, který je velmi zachovalý.

Ve Svobodných Hamrech máme v plánu navštívit vodní kovací hamr, ovšem je zavřeno. Snad budete mít větší štěstí. Zvenčí si prohlédneme barokní zámeček na místě bývalé tvrze, který proslul návštěvami významných vlastenců Františka Palackého a Františka Riegra.

Odpočíváme v roubené hospodě z 18. století, typické stavbě se záklopovými prkny a malovanými lomenicemi. Naproti hospodě pak nakukujeme do zahrady s domkem, kde v letech 1925 až 1930 žil a tvořil malíř František Kaván.

Cestou nazpět do Hlinska dáváme pozor, protože jedeme po dosti frekventované silnici spojující Trhovou Kamenici a Hlinsko.

Dvakrát však odbočíme, nejprve vpravo ke kostelíku sv. Mikuláše se hřbitovem a dobovými chalupami. Při vchodu na hřbitov čteme pověst o nepřejícím čertovi, a nakonec máme štěstí, protože stopu čertova kopýtka nacházíme dole u rybníka.

Před vlastním Hlinskem pak ještě odbočíme vlevo na silnici směřující do Srní a po necelém jednom kilometru zahneme vpravo k zatopeným lomům, které dnes slouží ke koupání a odpočinku.

Navržená trasa:
Hlinsko - Kouty - Vítanov - Stan - Králova Pila - Všeradov - Veselý kopec - Vysočina - Možděnice - Dřevíkov - Svobodné Hamry - Svatý Mikuláš - Rváčov - Hlinsko.Trasa je dlouhá šestatřicet kilometrů.

Eva Dufková, Dana Langrová