Na náměstí v Proseči stojí muzeum dýmek, jde o jedinečnou sbírku dýmek vyráběných na území Prosečska, doplněnou o vzácné kousky z celého světa.

Expozice prezentuje unikátní kolekci přibližně 300 těchto předmětů od různých prosečských výrobců. Časově zahrnuje období od konce 19. století po současnost.  Loni 13. října daroval Muzeu dýmek svou nejoblíbenější dýmku irského výrobce Peterson Karel Schwarzenberg.

Co uvidíte
- kolekci o počtu přibližně 300 dýmek zahrnující období od konce 19. století po současnost
- kolekci současných výrobků firmy BPK
- vzorky materiálů, ze kterých se dýmky vyrábí
- nástroje určené k zhotovení dýmek
- dozvíte se zajímavosti o výrobě dýmek a historii tohoto řemesla
- šlapací soustruh nazývaný draxl.

Muzeum dýmek sídlí v památkově chráněném stavení  s roubenou světnicí průčelím orientovanou směrem do náměstí. Na roubenou světnici navazuje kamenná část se zachovalou černou kuchyní a klenutou komorou a další hospodářské budovy. Zvenku se nachází podsíní na třech dřevěných sloupech, stavba je krytá dřevěným šindelem.

Dům byl postaven někdy v první polovině 18. století a byl obýván do roku 1955. Kolem roku 1727 bylo vystaveno nově celé prosečské náměstí v dnešním tvaru (tehdy spíš náves) s jednotnými dřevěnými přízemními domky a podsíňkami na dřevěných sloupech. K domkům přiléhaly směrem do polí hospodářských budovy – chlévy a stodoly, obyvatelé se tehdy živili převážně zemědělstvím. Tato zástavba byla charakteristická pro městečko Proseč. 18. září 1868 došlo k velkému požáru, při kterém shořelo 54 stavení a 16 stodol, převážná část se nacházela na náměstí. Původní dřevěné domky byly pak nahrazeny zděnými staveními. Tento historický domek je jediným dochovaným svědkem tohoto období.

V roce 2007 byla provedena rekonstrukce v dolní části obydlí. V bývalých chlévech vzniklo informační centrum a ve stodole expozice dýmek. V roubené části stavby se nachází expozice historie města Proseč.

Tip pro vás: Anglický park ve Slatiňanech je bohatou sbírkou dřevin

Slatiňany - V televizi nyní vysílají reprízu seriálu Dobrá voda, který byl natáčen ve Slatiňanech. Zavítáte-li do města, které je rodištěm zpěvačky Heleny Vondráčkové, navštivte státní zámek a projděte se nádherným anglickým parkem.
Zámecký park ve Slatiňanech vznikl na konci 18. století na popud majitele – knížete Karla Auersperga. Byl menší, neměl oplocení a volně přecházel lesoparkem v oboru (dnes známou pod názvem Slavická, kde žije jelení a mufloní zvěř).  V letech 1846–48 za knížete Vincence Karla Auersperga doznal park velkých změn a vzniklo též oplocení. Jeho syn František Josef Auersperg v roce 1879 nechal postavit domek pro hlídače parku a v roce 1888 vznikl vnitřní plot a rybník. Vnitřní plot rozděloval zámecký park na „uzavřenou" a „otevřenou" část.  Zbytky rozdělovacího plotu můžete vidět při vstupu do parku od zámecké budovy.

V areálu anglického parku se nachází několik zajímavých stavení. Především je to komplex dětského hospodářství, které bylo určeno k nenásilné výchově hospodaření auespergských dětí. Hospodářství je zmenšeninou venkovského stavení – je zde hlavní budova, seník, stáj a další.

Z botanického hlediska je slatiňanský park bohatou sbírkou dřevin. Z jehličnanů jsou hojně zastoupeny cypřišky, zeravy, zajímavé jsou kryptoméria japonská či cedr atlasský. Z listnatých stromů v parku najdeme celou řadu buků. K dalším zajímavým exemplářům můžeme zařadit jerlín japonský, jinan dvoulaločný, šácholan přišpičatělý, či liliovník tulipánokvětý.

V parku je krásně, určitě stojí za to ho navštívit.   (bn)