Packá radnice paradoxně převzetí kláštera od kraje v roce 2006 odmítla.

„Náklady na opravy byly již tenkrát enormní. Do nemocnice se před jejím zavřením dobrých dvacet let neinvestovalo,“ obhajuje tehdejší postoj města starosta Josef Cogan. Nyní však bojuje za projekt, který získal podporu z evropských peněz. Mnohamilionová částka znamená nadějí na úspěch. Starosta chce krajské zastupitele přesvědčit o tom, že investice do této kulturní památky je smysluplná a pro Novou Paku potřebná.

Bývalý areál nemocnice koupil v roce 2006 od kraje za deset milionů Život bez bariér, který po krůčcích vrací objektům využití. Nyní má vlastník zpracovaný projekt na přestavbu hlavní budovy bývalé nemocnice a příslib dotační podpory. Ovšem také má dluh vůči kraji, kterému ještě neuhradil nákup nemovitosti.

„Poskytli bychom Životu bez bariér úvěr, který by byl splácen přímo kraji a krytý movitou zástavou. Chceme dát šanci projektu, který je kvůli pohledávce zablokovaný. Jednání probíhají a ve věci hledáme podporu,“ komentuje starosta Cogan aktuální situaci.

Co brání realizaci

Do revitalizace za sto milionů se může investor pustit jen s podporou kraje a novopacké radnice. „Jednáme s krajem i s packými zastupiteli. Pokud město převezme závazek Života bez bariér vůči kraji a odmaže pohledávku z prodeje, což je 6 milionů 90 tisíc, chceme kraj požádat o dotaci. Bez ní je revitalizace kláštera nemyslitelná,“ ví Josef Cogan.

Pokud se projekt rozběhne, kraj by poskytl dotaci městu, a to by zaštiťovalo přestavbu nemocnice s tím, že pohledávky vůči Životu bez bariér budou do roku 2027 kapitalizovány a město se stane vlastníkem objektu. „Detaily z hlediska podmínek řešíme. Jde o to, že 43 milionů od Evropské unie, 36 milionů od kraje a 21 milionů od města by mělo výrazně zlepšit pozici kulturní památky a kromě nejvyššího patra pod střechou má být objekt sanován,“ sčítá starosta jednotlivé položky.

Renovovanou budovu by město nadále poskytovalo pro zajištění sociálních služeb Životu bez bariér. „Myslíme si, že je to pro všechny strany solidní řešení, které bude každého něco stát, ale výsledek bude dobrý,“ domnívá se novopacký starosta. O poskytnutí dotace mají krajští zastupitelé jednat 25. března.

Jitka Fučíková ze Života bez bariér pracuje na záměru od roku 2008 a právě nyní je blízko cíli.

„Měli jsme svou vizi, zajistili jsme projektovou dokumentaci i veškeré potřebné průzkumy kulturní památky a v roce 2016 jsme se ucházeli o dotaci z fondů EU,“ popisuje Jitka Fučíková anabázi, na jejímž konci byl příslib desítek milionů korun. „Díky tomu bude opravená první kamenná stavba v Nové Pace, které tu říkáme novopacké Hradčany, ale dojde i k dalšímu rozšíření služeb pro občany,“ poukazuje Fučíková na přínos rekonstrukce. V objektu bývalé nemocnice má vzniknout komunitní centrum, rozšíří se denní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou a poradny či půjčovny kompenzačních pomůcek. Do budoucna tu plánují odlehčovací a další služby podle poptávky.

Nezisková organizace Život bez bariér byla založena v roce 2004. Ústav zrekonstruoval v Centru Klášter už dvě ze tří budov a poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením a seniorům. V současnosti využívá služby přes 60 klientů a na různých pozicích tu našlo uplatnění téměř 50 zaměstnanců převážně se zdravotním postižením.

Hlavní budova bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace byla postavena v roce 1653. Jedná se o barokní kulturní památku v těsném sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie . Spolu s ním tvoří nejvýznamnější dominantu Nové Paky. V době svého vzniku sloužil klášter řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly – Paulánů. V letech 1872 – 2004 zde sídlila oblastní nemocnice.