Akce Čisté Krkonoše je už tradiční, probíhá na jaře a na podzim, na české i na polské straně Krkonoš. Obvykle se podaří vyčistit hory od čtyř tun odpadu.

Sběrači vyrážejí na trasy, které strážci vytipovali jako vhodné pro sběr odpadků. Na řadě míst podél turistických cest se tak objeví modré plastové pytle plné odpadků, které později strážci svezou z hor dolů. „V letošním roce je akce Čisté Krkonoše součástí přeshraničního projektu Partner Krkonošského národního parku. Díky tomu můžeme s klidným svědomím říci, že opravdu vyčistíme celé Krkonoše, jak české, tak polské. Tak jako u nás dnes vyrážejí do terénu pracovníci Správy KRNAP, tak v Polsku vyrazí kolegové z polského národního parku,“ upřesnil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Akce Čisté Krkonoše ukazuje na jeden ze zlozvyků člověka jako hosta v přírodě. Zatímco přinést si občerstvení do hor není problém, odnést odlehčené prázdné obaly s sebou někteří návštěvníci za samozřejmost nepovažují. V přírodě se odpadky rozkládají jen velmi pomalu. Například papírový kapesníček se rozkládá čtyři týdny, igelitová taška 25 let a PET lahev 100 let. V horách proto více než kde jinde platí, že co si s sebou do přírody přineseme, musíme také zase odnést. (br, rd)