Psal se rok 1869 a Hradec Králové byl velký asi jako dnešní Jičín. Neměl ani 20 tisíc obyvatel a na paty mu těsně šlapal Trutnov.

Na druhé straně byl ovšem hradecký kraj obsypán desítkami vesnic a vesniček, z nichž se velká část během následujících 150 let až několikanásobně scvrkla.

Třeba Liberk na Rychnovsku. V roce 1869 měl přes 4000 obyvatel. Dnes jich má sotva 700. Sousední Zdobnice je na tom ještě hůř. Místo tehdejších 3123 obyvatel jich zde dnes žije pouhých 185.

Podobný osud stihl desítky vesnic a městeček v celém kraji. Nejvýrazněji však v sudetském pohraničí, kde vedle stěhování lidí z vesnic do měst sehrálo velkou roli i vyhnání Němců po druhé světové válce. Opuštěné vesničky se už poté nikdy nebyly znovu zabydleny.

„Kdysi jsme byla dřevařská obec, což sem přilákalo velké množství lidí. Drastický úbytek obyvatel přinesl poválečný odsun Němců, většinu opuštěných domů pak obsadili chalupáři. Dnes tu nemáme ani obchod,“ posteskl si starosta Zdobnice Petr Novotný.