Kompletní rekonstrukce se dočkala hřiště v ulicích Dlouhá, Zvonková, Palackého, Gorkého a ve Voletinské. Novými herními prvky jsou například houpačky, skluzavky, ručkovací obruče či balanční mosty. „Nové herní prvky pak umístíme na dětská hřiště ve Stříteži a ve Starém Rokytníku,“ řekl ředitel Technických služeb Lumír Labík.

Městská firma pokračuje i v menších opravách dalších hřišť. Natírá a opravuje lavičky, zábradlí a ploty. Letos už do údržby a oprav hřišť dala asi 3,5 milionu korun.