Lidé s červenými kartami v rukou by rádi slyšeli, (ale diskutovat nešli) proč Miloš Zeman pronesl: „Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem ‚Hitler je gentleman'. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: ‚Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky'," dodal tehdy prezident Miloš Zeman. Hlava státu se však k tomuto citátu nevyjádřila. Místo něj  se k této otázce vyjádřil jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček.

Ten uvedl, že se k inkriminovanému citátu, který prezident přiřkl Ferdinandu Peroutkovi, zatím nedopracoval, ale našel dost informací, které tohoto žurnalistu a spisovatele „usvědčují" z podpory tehdejšího  fašistického režimu. „Na začátek musím říct, že se tomu věnuji především ve volném čase. Asi by nebylo vhodné, abych se tím zabýval při práci," řekl Jiří Ovčáček s tím, že velice pečlivě prochází výtisky časopisu Přítomnost. A to od roku 1939 zpětně. „Již dříve jsem poukázal na některé články, kde se Ferdinand Peroutka  vyjadřoval k Adolfu Hitlerovi, popřípadě ke zřízení Protektorátu Čechy a Morava. A prvotní výsledky mého bádání jsou velmi zajímavé. Ukazují, že Peroutka v určitém krátkém období podlehl jakési snaze legalizovat období Druhé republiky a vzniku protektorátu," uvedl mluvčí prezidenta republiky s tím, že z textů je znát jakási náklonnost Ferdinanda Peroutky k režimu Adolfa Hitlera.

„V době, kdy proběhla okupace, tak Peroutka psal články, které svým způsobem legalizovaly protektorátní reprezentaci. Sice hovoří o tom, že Adolf Hitler není náš vůdce, ale naším vůdcem jsou protektorátní činitelé. Jinými slovy řečeno kopíroval oficiální linii protektorátní vlády," uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Otázka z publika: Je potřeba opravit Braunův Betlém?
Prezident Miloš Zeman: „Na Braunově betlémě jsem byl všehovšudy třikrát v životě a vždy ve spojení s návštěvou Kuksu. Když jsem se pana hejtmana ptal, v jakém je památka stavu, bylo mi řečeno, že v hrozném. Už tenkrát, když jsem tam byl, tak to celé obrůstalo mechem. Dost těžko můžeme z Braunova betléma udělat kopii, protože je dílo vytesáno do skály. To by tedy dost dobře nešlo. Nejsem kameník, rád se nechám poučit odborníky. Jsem všemi deseti pro zachování této krásné památky, ale ať rozhodnou technici, co s tím dělat. Jestli se to dá opískovat nebo jiným způsobem vyčistit. Když je socha vytesána přímo do skály, tak se zatraceně těžko renovuje. A to je názor laika."

Hejtman Lubomír Franc: „Skutečně jsme s panem prezidentem na tuto záležitost narazili. Já jsem říkal, že jsem o Braunově betlému mluvil několikrát. Problém je podle mého názoru v tom, že všichni ti odborníci, s kterými jsem mluvil, mají různé názory. Je  to národní památka. Vlastní ji stát. Panu prezidentovi jsem slíbil, že až příště přijedu do Prahy, že mu předám názor kraje, shromáždím názor odborníků na to, co s Braunovým betlémem dělat do budoucna. Protože i kraji se uvolňují ruce v tom, že Hospitál na Kuksu a jeho okolí prošly rekonstrukcí a budou slavnostně otevřeny 23. března."