Náchodská radnice totiž vyhlásila mezinárodní otevřenou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh, jehož výsledkem bude urbanistické řešení areálu bývalé Tepny a nalezení architektonického řešení pro veřejné a soukromé služby, bydlení, výrobu, výzkum či obchody v centrální části města.

Město odkoupilo pozemek v areálu bývalé Tepny, který bylo dlouho předmětem spekulativních obchodů, před dvěma lety od společnosti JTH Holding, která zde chtěla postavit obchodní centrum. Za pozemek o rozloze 25706 m2 zaplatila radnice necelých 56 milionů korun. „Již tehdy bylo zřejmé, že jsme na prahu mimořádné příležitosti určovat směr budoucího vývoje centra města. Během příprav podkladů pro zpracovatele mezinárodní urbanistické soutěže, do kterých se aktivně zapojili i občané se svými náměty, se to jen potvrzuje,“ uvedl starosta města Náchoda Jan Birke.

Oživení města

Soutěží, která bude otevřená, veřejná, anonymní a dvoukolová, chce město oslovit architekty a urbanisty z celé Evropy, aby ukázali nejvyšší možnou úroveň architektonického a urbanistického řešení brownfieldu, který má v Česku jedinečné postavení. Motivace pro autory návrhů je zajímavá - odměny jsou stanovené na milión korun pro první místo, 750 tisíc korun pro druhé a 500 tisíc pro třetí místo. Termín pro odevzdání návrhů v první fázi je stanoven na 25. září 2020. Do druhého kola se předpokládá postup pěti návrhů, na jejichž dopracování pak budou mít autoři čas až do 11. prosince 2020.

Při hledání shody na budoucím programu byly brány v potaz požadavky města a současný stav. Zároveň byla oslovena i veřejnost. Nová Tepna pojmenovaná jako „Vrstevnaté centrum Náchoda“, by měla obsahovat řadu městských funkcí, především kvalitní veřejný prostor, a programy, které se na sebe budou vrstvit a vytvářet zahuštěné životaplné město.

Šance, která se nebude opakovat

„Výsledkem soutěže by měla být územní studie, která bude základem pro vznik celé nové náchodské městské čtvrti. Jsem přesvědčen, že přinese nejen kvalitní architekturu a urbanistiku, ale i tolik potřebné oživení ekonomických a sociálních funkcí našeho města,“ uvedl předseda komise pro řešení budoucnosti areálu Tepny a náchodský zastupitel Michal Kudrnáč. „Takováto příležitost je naprosto výjimečná a zvlášť v Náchodě, který vzhledem ke své poloze už prakticky nemá kam se rozrůstat, se už nejspíš nebude během našich životů opakovat. Myslím, že soutěž tak, jak byla připravena a zpracována, jen tou nejlepší možností, jak tuhle příležitost nepromarnit.“

Jiří Řezník