Studentky a studenti mají díky tomu příležitost seznámit se s důležitými úkony v péči o pacienty. Zahájení se účastnily i budoucí sestřičky z partnerské školy v polské Jelení Hoře.

STÁŽE V NOVÉ UČEBNĚ

Právě totiž absolvují v Trutnově praktické stáže. Čím více absolventů zdravotnická vzdělávací soustava vyšle po studiu do světa, tím větší je naděje na záplatování děr v personálech špitálů. „Zdravotnické vzdělávání v obou zemích je na velmi podobné úrovni. Odlišnosti jsou spíše v odborné zdravotnické terminologii,“ vysvětlil ředitel zdravotnické školy Roman Hásek. Právě díky vzájemné výměnné spolupráci při praxi budoucích zdravotníků z Čech a Polska se zrodil projekt, jehož zásluhou je na světě zmíněná učebna.

PRAKTICKÉ UKÁZKY

Její výhody pro výuku v pondělí představili učitelé a studenti trutnovské zdrávky. Jedna z budoucích sestřiček za asistence pedagogů předvedla, jak se pacientovo srdce monitoruje na přístroji, který primárně používá zdravotnická záchranná služba. Odborná učitelka Ivana Nývltová zase na figurině mimina ukazovala péči o novorozence. Učebnu v regálech doplňuje i množství pomůcek k aplikacím pro řadu vyšetření tak, aby se s nimi mohli studující během výuky názorně seznamovat.

„Na oddělení JIP v nemocnicích leží pacienti, kteří mají ohroženou nějakou životní funkci, takže se studenti učí péči právě o ně,“ vysvětlila smysl nové učebny v Trutnově odborná učitelka Eva Havelková, která má na starosti výuku praxe.

Na polské studenty, kterým se právě tento týden bude v Trutnově na stáži věnovat, se těší. „Polsky umím, takže s domluvou mít problém nebudu. Ale samozřejmě je s nimi překladatelka. Výměny na praxi jsou přínosné, oběma školám přinášejí zajímavé poznatky. V Polsku jsou například překvapení, že to, co umějí jejich absolventi vyšší odborné školy, už u nás ovládají studenti po čtyřech letech učení,“ dodala Eva Havelková.

Polští studenti se v Trutnově seznámí se zvláštnostmi českého zdravotnictví. „Ukážeme, že díky stáži na naší zdrávce mohou i pracovat v českém zdravotnictví a že to nebude tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát,“ uvedl ředitel školy Roman Hásek.

Eventuální jazykovou bariéru má odstranit speciální výuka češtiny. Absolventi trutnovské zdravotní školy mají v republice podle slov pedagogů výborné renomé. „Většina z těch, kteří vystudovali vyšší odbornou školu, zůstávají ve zdravotnictví a nacházejí uplatnění v nemocnicích. Ne všechny v Trutnově. Jdou do Náchoda, Vrchlabí, Jilemnice a dalších měst,“ sdělila Eva Havelková.

Škola vyprodukuje zhruba pětadvacet adeptek na zdravotní sestry za rok. Studium je dlouhé, trvá sedm let. V posledních letech se rozšiřuje i zájem mezi chlapci. „Letos jich bylo v maturitním ročníku pět. Jsou sice trochu jiní, než děvčata, která vynikají větší pečlivostí. Mají jiné přednosti. Jsou ráznější, pragmatičtější, určitě ve zdravotnictví najdou uplatnění,“ konstatovala učitelka Havelková.