„Výsledky kontrolních měření byly stále horší a horší. Hrozilo, že Povodí Labe už nám nepovolí vypouštění,“ přiznává starostka Jana Němečková.

Obec s více jak pěti sty obyvateli zahájila stavbu kanalizace s čistírnou odpadních vod letos na jaře.

Na akci za osmdesát milionů, připravovanou od roku 2005, získala vloni státní dotaci z ministerstva životního prostředí ve výši 50 milionů. Víc jak jedenáct milionů je v obecní kase, dvacet milionů bude Dobrá Voda čerpat prostřednictvím úvěru.

Stavba byla zahájena v dubnu, v současné době jsou dokončeny hlavní kanalizační tahy a 4. listopadu má být ukončena uzavírka zdejších komunikací. Pátého listopadu bude doprava v obci uvolněna pro běžný provoz i autobusy.

„Přes zimu a na jaře se bude pokračovat na místních komunikacích včetně přípojek. Souběžně probíhá výstavba centrální čistírny,“ popisuje Němečková průběh investice.

Na dostavbu čekají vlastníci nemovitostí, kterým dosluhují staré jímky, domovní čističky a sáknou septiky. „Z občanů sejmeme veškerou zodpovědnost za odpadní vody, které budou odvedeny do obecní kanalizace,“ poukazuje na výhody starostka.

Stavba má být dokončena v srpnu příštího roku. Obec se rozhodla, že bude kanalizaci a čistírnu provozovat sama.
Komunikace, poškozené stavbou (vyfrézované úseky), opraví obec. „Máme ale slíbeno, že kraj naše nekvalitní silnice zahrne do svých investic,“ podotýká starostka. Nemá obavy, že by akce zabrzdila rozvoj obce.

„I když budeme šetřit na případné opravy a modernizaci čistírny, měli bychom všechno zvládnout.“