Operátoři tísňové linky 155 jsou schopni po telefonu identifikovat 96% všech zástav srdce v průměru za 51 sekund. Za dalších třicet sekund je aktivována posádka ZZS a zároveň je zahájena telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Tato čísla jsou na světové úrovni, sama o sobě však nestačí.

„Průměrný dojezdový čas k nejnaléhavějším případům je v kraji 8:56 min. A i když ve velkých městech, jako je Hradec Králové, Náchod nebo Trutnov se zdravotníci k případům srdeční zástavy dostanou za průměrných 5:30 min., ve venkovských oblastech je to už 11 minut," vysvětlil ředitel královéhradecké krajské záchranky Jiří Mašek a dodal: „ Přestože jsou to časy hluboko pod zákonem stanovenou dvacetiminutovou hranicí, v žádném případě se s tímto stavem nechceme spokojit." Proto na základě dlouhodobého sledování všech těchto ukazatelů královéhradečtí záchranáři již druhým rokem budují síť tzv. First Responderů - tedy spolupracovníků z řad složek IZS nebo laiků, kteří jsou na místě naléhavé události schopni zasáhnout díky místní příslušnosti mnohem dříve, než na místo může fyzicky dojet nejbližší posádka ZZS.

„Velmi se osvědčila spolupráce s policií, kterou jsme v průběhu uplynulého roku a půl vybavili deseti automatizovanými externími defibrilátory. Policisté již mají za sebou několik desítek výjezdů a hlavně několik úspěšných resuscitací," vysvětlil Jiří Mašek.

A právě zkušenosti s nasazováním First Responderů stály u zrodu myšlenky využít k jejich efektivnější a rychlejší aktivaci mobilní technologie. O funkčnosti takovéhoto řešení se zdravotníci poučili u kolegů v norském Stavangeru, který před časem navštívili, a kde podobný princip již delší dobu uplatňují.

Výsledkem je zcela nová originální mobilní aplikace s názvem KISS SHARP (Krizový informační svolávací systém, systém hromadné aktivace rychlé pomoci). Na základě vypsaného výběrového řízení ji dodala firma O2 Czech Republic, a.s. ve spolupráci s TRIM Technology, s.r.o.

Pokud dispečer záchranné služby přijme výzvu v nejvyšším stupni naléhavosti a zadá místo události, program sám ihned najde nebližší First respondery a na případ je upozorní. Pokud jsou schopni na místo rychle dorazit a zahájit první pomoc, potvrdí na telefonu přijetí výzvy a aplikace je pomocí GPS navigace dovede přímo  k postiženému. V tu chvíli se zobrazí poloha First Responderů na nástěnné mapě operátorů a ti tak vědí, kdo jede na místo. Odpadá tak nutnost aktivního vyhledávání nejbližších poskytovatelů operátory, což celý management zásahu zjednodušuje a urychluje. K fungování systému stačí mít pouze chytrý mobilní telefon a v něm staženu aplikaci KISS SHARP, dostupnou ve veřejných úložištích pro Android, iPhone a Windows mobile.

Pro její aktivaci a zařazení do systému je ovšem potřeba prokázat odborné znalosti poskytování první pomoci, případně absolvovat příslušný kurz, organizovaný Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje. Záchranáři tak dbají o vysokou úroveň odborných znalostí a dovedností všech zúčastněných. „Od začátku června zpřístupňujeme aplikaci pro naše zaměstnance, jednat budeme s Horskou službou a následně také dalšími dobrovolníky. Systém už ale přináší první pozitivní zkušenosti. Například na základě výzvy aplikace zasahoval náš zaměstnanec Tomáš Novák u resuscitovaného pacienta nedaleko místa, kde se shodou okolností zrovna pohyboval. Program jej na případ nejen upozornil, ale rovněž spolehlivě dovedl k nemocnému. Základní odborná pomoc tak dorazila na místo za necelých šest minut - o celých jedenáct minut dříve, než naše nejbližší výjezdová skupina," dokončil svůj komentář Jiří Mašek.

Ivo Novák