Po prověření všech okolností a příznaků dospěli k závěru, že by se mohlo jednat o virus Ebola. Okamžitě proto aktivovali záchranáře - specialisty Biohazard týmu královéhradecké záchranky a o součinnost požádali také hasiče, policisty a městské strážníky. Na místo události se sjely všechny složky Integrovaného záchranného systému a spolu s nimi rovněž zdravotníci Krajské hygienické stanice Hradec Králové, aby zabezpečili izolaci, ošetření a transport nemocné na infekční kliniku nemocnice Bulovka v Praze.

Zdravotničtí záchranáři ve speciálních ochranných oblecích spolu s hasiči zajistili základní vyšetření a ošetření mladé pacientky a následně ji umístili do speciálního biovaku. V něm byla žena přenesena před budovu, kde předtím hasiči zřídili speciální dekontaminační stanoviště. Tam byl celý zasahující tým včetně transportního prostředku s nemocnou dezinfikován účinným roztokem. Ihned poté byla nemocná umístěna do speciálně vybaveného sanitního automobilu a převezena do Prahy.

Přestože se jednalo o cvičení, veškerá uvedená opatření probíhala tak, jak by si je vynutil reálný zásah. Záchranáři byli proto například dekontaminováni skutečným dezinfekčním roztokem a poté i v ochranných oblecích usedli za volant sanitky, aby si vyzkoušeli, jaké to je, v ostrém provozu realizovat transport infekčního pacienta. Před ambulancí Kliniky infekčních, parazitálních a tropických nemocí pražské Nemocnice Na Bulovce na tým již čekali pracovníci kliniky, rovněž oblečeni do speciálních ochranných obleků. Zdravotníci společně převezli nemocnou do pacientského bioboxu, kde pro ni již bylo připraveno lůžko. Po předání byli záchranáři podrobeni další dekontaminaci a následně si mohli odložit ochranný oděv, v němž strávili více než dvě a půl hodiny.

Biohazard tým královéhradecké záchranky je nepřetržitě dostupný a v případě potřeby může zasáhnout kdekoli na území celého kraje. Jeho posláním je ochrana lidí z okolí nemocného před možnou nákazou a transport pacientů na specializovaná pracoviště. Ve výbavě mají záchranáři vedle osobních ochranných obleků rovněž transportní prostředky pro nemocného nebo speciální sanitní vůz, který je vybaven filtroventilačními jednotkami a dokáže vytvořit hermeticky uzavřené prostředí. Všichni členové týmu prošli příslušným výcvikem a své dovednosti neustále procvičují a zdokonalují.   Ivo Novák (ZZS KHK)

Pohledem hasičů: Pacienta s vysoce nakažlivou nemocí složky IZS v Hradci zvládnou

Hradec Králové - Hasiči se v červnu zúčastnili společného taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS), které mělo prověřit jejich připravenost při zajištění a transportu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc (VNN).

Do cvičení se zapojili hasiči z obou královéhradeckých stanic, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Policie České republiky, Městská policie Hradec Králové a Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje.

Na krajské zdravotnické operační středisko ZZS bylo přijato oznámení o zdravotních obtížích jedné ze studentek pobývajících na kolejích Hotelu Garni v Hradci Králové. Na základě zjištěných příznaků a předchozího pobytu v zahraničí bylo, po konzultaci s lékařem infekční kliniky fakultní nemocnice, vysloveno podezření na možný výskyt vysoce nakažlivé nemoci (VNN). O skutečnosti byly ihned informovány složky IZS, které vyjely na místo.

Policie uzavřela okolí mimořádné události. Po příjezdu hasiči po dohodě s Biohazard týmem Zdravotnické záchranné služby začali s přípravou dekontaminačních prostředků a vybavení. Po domluvě s pracovníky krajské hygienické stanice se budova celá neevakuovala a osoby měly až do dalších instrukcí zůstat na svých pokojích. Evakuační skupina složená ze dvou členů Biohazard týmu ZZS společně se dvěma hasiči po obléknutí ochranných pracovních prostředků vstoupila do objektu k zajištění pacientky. Po prvotním vyšetření uložili pacientku do transportního izolačního prostředku a na nosítkách ji transportovali před budovu. Poté hasiči provedli dekontaminaci zasahujících osob a biovaku za pomoci dekontaminační sprchy a desinfekčního roztoku persterilu. Následně byla pacientka naložena do sanitního vozu zdravotnické záchranné služby a převezena do Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze.   Alena Kuthanová