Nákladná rekonstrukce přijde na 17 milionů korun a většina finančních prostředků bude hrazena ze státního rozpočtu. Rychnovská radnice má celý projekt podpořit přibližně dvěma a půl miliony.

„Na konci května došlo k podepsání smlouvy se zhotovitelem stavby. Tím je firma SWIETELSKY stavební s.r.o. – závod SPORTOVNÍ STAVBY. V červnu, konkrétně 18. 6., předpokládáme předání staveniště. Smlouvou je dán termín dokončení do 90 dnů,“ uvedl na stránkách městského zpravodaje vedoucí odboru správy nemovitostí Milan Bělka s tím, že práce se zaměří na revitalizaci stávajícího atletického oválu, který bude nahrazen novým umělým povrchem, na přemístění skoku dalekého pod tribuny u fotbalových střídaček a na nové oplocení areálu. Po proměně by se atletický stadion měl stát atraktivnější zejména pro školy. „Výsledná podoba projektu byla konzultována s učiteli tělesné výchovy. Ti ocení zejména sektor pro skok do výšky, který na stadionu zatím chyběl, nový, koulařský sektor nebo rozběžiště na hod oštěpem či míčkem,“ dodal na stránkách zpravodaje Miroslav Hofmann.

Ilustrační fotografie.
Boj šlechty za stát připomíná výstava