„Dopad stavby na životní prostředí podle nich bude údajně vyšší, než vyplývá ze stavebního povolení," tvrdí předseda občanského sdružení Pekaři – severovýchod a majitel Hradecké pekárny Josef Homoláč. Firma BEAS výhrady odpůrců projektu odmítla jako neopodstatněné. Pekárna má stát asi půl miliardy korun a přinést by měla 120 pracovních míst.

Proti stavbě pekárny se vedle sdružení postavilo ještě sdružení AKÁT, za oběma sdruženími stojí konkurenční pekaři v regionu. S odvoláním proti vydání stavebního povolení na pekárnu však sdružení u kraje neuspěla. Krajský úřad v únoru námitky obou sdružení označil za nedůvodné a potvrdil loni vydané stavební povolení.

Podle Homoláče se krajský úřad v odvolání s podanými námitkami dostatečně nevypořádal. Odpůrci stavby zejména tvrdí, že skutečná produkce pekárny bude proti kapacitě dané stavebním povolením téměř dvojnásobná – až 17 tun chleba. Podání správní žaloby by nemělo na stavební povolení odkladný účinek. Sdružení Pekaři – severovýchod již u soudu dříve napadlo územní rozhodnutí k pekárně.

Majitel firmy BEAS Bedřich Syrovátko všechny výhrady odmítl. „Žádná instituce ani sdružení neshledalo ve stavbě pekárny z hlediska životního prostředí sebemenší problém," řekl Syrovátko.

Podle konkurenčních pekařů, třeba i pekáren Nopek, však zvýší přetlak na trhu s pekárenskými výrobky. BEAS má už pekárnu v Ličně na Rychnovsku.