Adam Kracík ze Železnice tvrdí, že tento zákon je v dnešní době nesmyslný. „Určitý smysl má v moderních monarchiích, kde nemá monarcha žádnou politickou moc a je reprezentací státu. Se stoupající politickou mocí a vlivem na dění na politické scéně je tento zákon, jak se říká, úplně mimo mísu a ohrožením základního demokratického principu a tím je svoboda slova.

Nebudeme – li smět kritizovat politickou funkci, i když se jedná o prezidenta, pak se dostáváme na místo, kde demokracie umírá. Mluvím o kritice, ačkoliv se v zákonu mluví o hanobení, nicméně si každý umí představit, že rázně podaná kritika může jako hanobení pro někoho vyznít. Naše zákony jsou již nastaveny tak, že nemůžeme lhát a veřejně to vydávat za pravdu. Posledním úkazem toho byl případ „Peroutka", kdy soud pravomocně odsoudil prezidentskou kancelář k omluvě. Ačkoliv ta se nekonala. Takže závěrem, je to zákon nesmyslný, nebezpečný a protidemokratický. Osobně to vidím jako cíl několika poslanců zavděčit se prezidentu a vetřít se mu do přízně. Krom těch z komunistické strany, ti opravdu upřímně svobodu slova nenávidí. Alespoň jsou autentičtí!

Proti přijetí zákona je i ředitelka hořického gymnázia Šárka Šandová.

„Proč bychom jej měli potřebovat? Ochranu osobnosti už máme zakotvenou v Listině základních práv a svobod nebo v Občanském zákoníku. Prezident je občan, je tedy chráněn jako kdokoli jiný. Pokud by se zákon o hanobení hlavy státu dostal na pořad jednání zákonodárného sboru, bylo by to víc než znepokojující a byl by čas na důraznou občanskou neposlušnost.

Bohdan Čančík, správce sboru Jednoty bratrské v Nové Pace k aktuální otázce uvedl:

„Takový zákon nepotřebujeme. Myslím, že vzniká spousta hloupých, zbytečných i zlých zákonů. Potřebovali bychom pozvednout morálku, sebekázeň, úctu jednoho vůči druhému a slušnost. U prezidenta i každého běžného člověka. Jen hlupák si bude myslet, že represe to napraví. Nemá-li člověk opravdovou úctu před Bohem, těžko ji hledá vůči lidem. Kde jinde jsou vnitřní normy pro náš život?"

Ani starosta Konecchlumí Aleš Hlawatschke není z nového návrhu nadšený.

„Jasně, že zákon o hanobení hlavy státu potřebujeme! Poslanecká sněmovna dolní komory Parlamentu ČR před sebou má ještě necelý rok fungování, tak je potřeba ještě vymyslet něco „pořádného". Skupina šesti desítek poslanců si pravděpodobně není jistá svým dalším působením, tak si děvčata a chlapci umanuli, že půjdou na pivko a při tom svoji budoucnost důkladně promyslí, resp. naplánují. Jeden z poslanců, zastupující „rudé kméry" zapátral v materiálech své strany z dob dávno minulé, aby se nemuselo nic moc vymýšlet a ejhle, ostatním účastníkům pijatyky se to moc zamlouvalo. Po dalších pár pivech a několika zelených je napadlo, že bude třeba vytvořit aparát, resp. odbornou komisi, která bude jednotlivé případy hanobení hlavy státu posuzovat. Stačí, aby někdo zvolal, že prezident je vůl a komis má na půl roku o činnost postaráno, neb bude muset vyšetřovat, zda to není pravda. Kdyby byl návrh pouze z dílny „rudých kmérů", asi bych se nad tím nepozastavoval, jen bych se utvrzoval v tom, že se strana ke své minulosti hlásí velmi hlasitě. Účast dalších stran si dokážu vysvětlit snad jen velkou žízní dotčených.