Účastníci postupně navštívili nejprve stříbrnici (místnost na cennosti), pak kuchyň s přípravnou jídel, kde viděli i výtah se strojovnou. Dál vstoupili také do loveckého sálu a jako úplně první si prohlédli poprvé veřejnosti zpřístupněnou Francouzskou knihovnu - osobní knihovnu knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda. Při cestě přes čtvrt kilometru dlouhou únikovou či spojovací chodbou nejdříve z oratoře nahlédli do kostela Nejsvětější Trojice a nakonec vstoupili do hlavní arkádové síně zámeckého letohrádku, kde prohlídky končily.

Potlesk pro průvodce dokazoval velkou spokojenost všech, kdo běžně nepřístupné části opočenského zámku viděli.

Dana Ehlová