Kraj v rozkladu žádá, aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj toto předběžné opatření zrušil. „Nesplňuje totiž zákonné podmínky pro vydání předběžného opatření a je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů," řekl k podání rozkladu krajský radní odpovědný za dopravu Karel Janeček.

Podle mluvčí kraje Martiny Götzové by měl antimonopolní úřad na rozklad reagovat nejpozději do šedesáti dnů.

Rozklad obsahuje základní shrnutí stávající situace a jeho klíčovou částí je právní rozbor. Podle něj nevznikla potřeba takové předběžné opatření vydat, protože ÚOHS už předtím vydal dvě jiná předběžná opatření, jimiž zakázal Královéhradeckému kraji uzavřít smlouvu s dopravci, kteří by v tendru uspěli.

Co bude v lednu?
ÚOHS uvedl, že má podezření, že zadávací podmínky tendru nemusejí být stanoveny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Tendr je nyní pozastaven a ÚOHS do května rozhodne, zda může pokračovat, nebo zda bude zrušen. Pokud by jej zrušil, mohly by od 1. ledna nastat v dopravě problémy, protože smlouvy s dopravci skončí na konci prosince. Kraj oznámil, že dopravci by mohli být vybráni zjednodušenou soutěží, a teprve pak by se konal tendr. Proti tomu se však postavili odboráři. Mají prý obavy, aby pak kraj „nerecykloval" původní tendr.

Nepřiměřený zásah

V právním rozboru se také uvádí, že krok ÚOHS představuje nepřiměřený zásah do práv zadavatele tendru a může jít o libovůli ÚOHS. „ÚOHS tímto neopodstatněně a nelogicky zasáhl do právní jistoty zadavatele a narušil jeho legitimní očekávání," píše se v rozkladu.

Kraj také tvrdí, že rozhodnutí o předběžném opatření je nepřezkoumatelné, protože ÚOHS nijak nezdůvodnil, proč pouhé tři dny předtím v jiném předběžném opatření uváděl, že zastavení tendru není nezbytně nutné.

„Rozhodnutí ÚOHS je tak čistým projevem libovůle a zneužití správního uvážení ÚOHS," řekl k tomu náměstek Janeček.

Obálky nepřišly

Předběžné opatření tendr, který by měl kraji zajistit veřejnou autobusovou dopravu od ledna 2017 na deset let, velmi zkomplikovalo. Soutěž byla vypsána v září s tím, že v prosinci se budou otevírat obálky s nabídkami. Zbrzdila ji však kritika odborářů, kteří žádali její zrušení, a také změny v dokumentaci, které kraj provedl, aby vyšel odborům vstříc.

Termín otevírání obálek se tak postupně posunul na 5. dubna. Pouhý den předtím však ÚOHS vydal předběžné opatření a otevírání obálek se nekonalo. Podle kraje ale po oznámení ÚOHS žádný dopravce nabídku do tendru neposlal.