Kvóty a přesunování uprchlíků je navíc velmi nákladné a v konečném důsledku může celou situaci zhoršit.

Azylová politika ČR je v souladu s EU

„Hlavní diskuse v Evropské unii na téma imigrace je především o azylovém procesu, nikoliv o kvótách. Nejde jen někoho přijmout, ale je důležité pro něj mít práci a umět ho případně integrovat do české společnosti," vysvětluje europoslanec Tomáš Zdechovský, který je v Evropském parlamentu členem výboru LIBE (Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci).

Podle Zdechovského je naše současná azylová politika nastavena velmi dobře a vždy se snaží reagovat na aktuální světové dění.  „Není pravda, že bychom nechtěli někoho přijmout. Jen to musí mít logiku, a v tom máme stejný názor s Německem, Slovenskem nebo Polskem. Některé jižní státy říkají, že přesunou uprchlíky z jihu na sever, ale často neřeknou, jak a z čeho to budou financovat. Následně je nutné vyřešit, kdo a kam případně vrátí uprchlíka, který neprojde z nějakého důvodu azylovým procesem," upozorňuje europoslanec Zdechovský, který se tématu imigrace v Evropském parlamentu intenzivně věnuje.

Podle europoslance jde především o to, aby státy EU sjednotily svoji strategii azylové politiky. Na území EU nesmí být pouštěni lidé například s kriminální minulostí, nebo ti, kterým byla v minulosti žádost o azyl opakovaně zamítnuta.

„Je třeba docílit toho, aby všechny státy EU dodržovaly stanovená pravidla a nechtěly jen stále další peníze. V tom má ČR jasný postoj společně například s Německem, kam míří obrovské množství žadatelů o azyl," dodává Zdechovský.   (dr)