Největší problémy řeší v Rychnově nad Kněžnou, kde chybí jednadvacet sester. „Dlouhodobě je tam uzavřeno jedno patro lůžek interny. V tomto stavu a fungování personál dostačuje,“ okomentovala stav mluvčí holdingu Magdaléna Doležalová. Trutnovské nemocnici schází pět sester, v Jičíně a Novém Bydžově postrádají 19 zdravotnic, konkrétně sestry, porodní asistentky a fyzioterapeutky. Ve Dvoře Králové nad Labem chtějí nabrat jednu sestřičku.

V Náchodě se situace změnila. „Jelikož tam došlo v září k nástupu sedmnácti všeobecných sester, je aktuální chybějící stav okolo dvanácti lidí,“ sumarizuje Doležalová.

Vylepšit personální skóre by nyní mělo deset sester z Ukrajiny, které přijely do Čech začátkem října. Nyní prochází intenzivním jazykovým kurzem češtiny, aby mohly následně po vyřízení potřebné administrativy nastoupit do krajských nemocnic. Holding jim po dobu jazykové přípravy zajistil ubytování a stravu. Po skončení jazykové přípravy se budoucí zaměstnanci musí vrátit na Ukrajinu pro pracovní vízum. Následně nastoupí na jednotlivá pracoviště a mají rok na složení aprobační zkoušky, která je nutným předpokladem výkonu této profese v ČR a skládá se z písemné, ústní i praktické části.

Kurz probíhá v Trutnově, ale sestry nejsou určeny jen pro tamní nemocnici. „Po absolvování kurzu budou přiděleny do jednotlivých nemocnic podle potřeby, kde musí projít ještě adaptačním procesem na konkrétních pracovištích,“ říká předseda představenstva zdravotnického holdingu a ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

NÁBORY NEJSOU NOVINKOU
Nedostatek kvalifikovaných sil řeší holding delší dobu. V posledních dvou letech přizval ke spolupráci zhruba dvě desítky cizinců – především lékaře z Ukrajiny anebo fyzioterapeuty z Polska. Při náboru využil projekt Ukrajina nabízený Ministerstvem zdravotnictví, který výrazně zjednodušoval a zkracoval proces vyřizování dokumentů potřebných pro příjezd a zaměstnání zdravotnických pracovníků. Ačkoliv nedávno ministerstvo projekt dočasně pozastavilo, provádí holding nábor i nadále, a to vlastními silami. Je totiž s nově získanými pracovníky velmi spokojen.

„Do budoucna je možné, že využijeme zájmu zdravotníků i z jiných zemí, jako například z Běloruska či Moldávie, kde je naopak zdravotníků více než pracovních pozic,“ dodává Procházka.

Aktuálně je v krajských nemocnicích zaměstnána zhruba stovka zahraničních lékařů, z toho je většina Slováků. Z Ukrajiny jich pochází asi třicet a další jsou jednotlivci z jiných evropských či mimoevropských zemí, přičemž někteří zde pracují již dlouhá léta.