Rekonstrukce železnické radnice pokračuje, i když stavbaři mají doslova nůž na krku. Kvůli čerpání dotace musí být dílo hotovo do konce roku. Po náročných úpravách půdy, střechy a společenské místnosti, kdy hrozilo propadnutí stropů přímo do kanceláře starostky, je tu druhá fáze.

Během ní dojde k výměně podlah, oken a dveří, elektroinstalace, sanaci zdiva kvůli vlhkosti. „Zmizí pozůstatky socialistických úprav, aby naopak uvolnily místo pro původní historické ozdobné prvky,“ upozorňuje na změny v budově z první poloviny 19. století starostka města Dana Kracíková. V památkovém objektu bude i výtahová plošina a přestavby se dočká také schodiště. Akci za 7, 2 milionu podpořil stát dotací 4,7 milionu. Oprava probíhá za provozu úřadu.

Na čtrnáct dnů ale práce zastavili archeologové. Odstranili staré podlahy včetně zásypu a objevili kamenné základy starší kamenné stavby, tedy původní budovu radnice, zaniklou požárem zřejmě v roce 1788 nebo 1826. Tehdy vyhořelo přes sedmdesát domů a celé náměstí v Železnici, které bylo převážně dřevěné. „Po posledním požáru nabylo městečko současný čistý ráz, má klasicistní podobu. To je také důvod, proč je železnické náměstí cennou památkovou zónou,“ upozorňuje archeologa Radek Novák z jičínského muzea. „Zaměřili jsme a zdokumentovali půdorys starší stavby a budeme přemýšlet nad tím, jak byla radnice členěná na jednotlivé místnosti,“ pokračuje. Archeologové na místě našli i zlomky keramiky a drobné mince.

Zajímavé nálezy ještě očekávají v případě průzkumu vsakovací jímky, která by měla ukázat, jak se vyvíjela parcela měšťanského domu od středověku po současnost.