Areál meziměstského nádraží ve svých útrobách skrývá poklad, nad nímž zaplesá každé srdce milovníka železniční dopravy.

Kdysi nenápadné dveře v hlavní hale, které po nedávné proměně připomínají pohled na zadní část vagónu, skrývají stovky exponátů, které jsou otiskem dávné slávy železnice.

„Je to taková malá železniční expozice, které má připomenout historii tratí – zejména na Broumovsku – a veškeré dění na železnici až do dnešní doby," říká otec myšlenky a fanoušek železniční dopravy Petr David.

Návštěvníka hned po vstupu zaujme krásné dřevěné schodiště, kterému více než 120 let, před kterými bylo postaveno, přidává na kouzlu. Po jeho vystoupání se závan dávných časů ještě zintenzivní.

„Nyní jsme například v místnosti, kde jsou shromážděny exponáty sdělovací a zabezpečovací techniky – telefony, dálnopisy, zapojovače a další doplňky," rozhlédl se David po místnosti plné exponátů. „Máme tu i ukázku poválečné kanceláře."

Během patnácti, dvaceti let se Petru Davidovi podařilo nashromáždit stovky exponátů. „Když jsem se dozvěděl, že se někde něco ruší nebo přestavuje, tak jsem se snažil, aby se ty věci nevyhodily a snažil jsem se je získat,"

V současné době ale expozice musí řešit téměř až existenční problémy. Prostory nádraží, v nichž je umístěna, jsou totiž ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty. Doposud tento nájem ve výši zhruba 15 tisíc korun ročně hradilo město Meziměstí ze svého rozpočtu, ale někteří zastupitelé zpochybnili význam této investice pro přínos město. Padl i návrh, aby se expozice přestěhovala do prostor ve vlastnictví města, aby se nemusel platit nájem. „Trochu mě mrzí, že někteří zastupitelé, kteří expozici kritizují, se tam ještě nebyli ani podívat. Vnímám to, že zastupitelé kteří to nepodporují se k problematice vyjadřují bez informací," mrzí Davida, jenž prostory, v nichž je expozice umístěna, považuje za ideální.

„Pevně věřím, že město bude i nadále tuto expozici podporovat. Přestože expozice je jakýsi výlet do historie, tak se domnívám, že je potřeba železniční dopravu propagovat," je přesvědčen Petr David. „Byla by škoda, kdyby se to muselo zavřít."

Upraví podmínky placení pronájmu

Situace kolem drážní expozice se dále vyvíjela minulý týden, kdy místostarosta Meziměstí Pavel Hečko navrhoval, aby dohoda o pronájmu byla uzavřena přímo mezi vlastníkem nádražní budovy a Petrem Davidem. Město se tak ze současného stavu vyváže a spolupráce s provozovatelem expozice bude spočívat v tom, že mu radnice bude formou dotace přispívat na nájem a energie. „Budeme tak přímými podporovateli tohoto projektu. Myslím, že je to krok správným směrem," je přesvědčen místostarosta, že změna formy bude užitečnější pro obě strany.

Lepší propagace přiláká více návštěvníků

Přestože expozice vstupuje do své deváté sezóny, tak si je Petr David vědom, že nejvíce je potřeba zapracovat na jejím zviditelnění. „Rezervy v propagaci jsou asi nejslabším článkem expozice. Chybí zmínka na internetu, ale chci tu situaci změnit. Právě proto nyní došlo k těm úpravám kolem vchodu, aby to lidi zaujalo. Jsem přesvědčen, že to je ten krok správným směrem," věří ve větší zviditelnění železniční historie mezi veřejností.

Historický význam meziměstského nádraží
Součástí expozice je i model meziměstského nádraží. Trať z Chocně do Meziměstí měla být součástí magistrály rakouského mocnářství ze severu na jih. Jelikož se počítalo s dvoukolejnou tratí, tak tomu odpovídaly i mosty nebo petrovický tunel. Stanice v Meziměstí byla koncipována jako pohraniční přechodová stanice mezi Rakouskem a Pruskem. Proto zde byla postavena nádražní budova výrazných parametrů. V místech, kde je nyní tělocvična, měl být pruský sál, kde je divadlo, tam měl být rakouský konferenční sál, nechyběla samozřejmě restaurace.

Jiří Řezník