O více než čtvrtinu podražila za poslední rok česká pole. Jde o největší skok za poslední roky. Lidé tak nyní dostanou za hektar zemědělské půdy dvojnásobek částky, kterou inkasovali v roce 2010.

„Růst cen je způsoben vysokým zájmem zemědělských i nezemědělských investorů a také dostupným financováním nákupu půdy," říká Jaroslav Urban ze společnosti Farmy.cz, která podrobně sleduje trh s půdou od roku 2004.

Zlatá Haná a Polabí

Metr čtvereční zemědělské půdy se loni prodával nejčastěji za 15 až 25 korun.

„Nejvyšších tržních cen je dosahováno v nejúrodnějších oblastech Hané - zejména mezi městy Olomouc, Přerov, Vyškov a Prostějov, dále v okolí Hradce Králové a obecně Polabí," podotýká Urban.

Nadprůměrně zaplaceno dostanou i ti, kteří prodávají pozemky v příhraničí západních a jižních Čech. Půda tam sice nepatří mezi nejkvalitnější, ale o tamní pole a louky mají zájem Němci.

Na extrémně vysoké částky mohou pomýšlet potomci sedláků poblíž Prahy: v některých lokalitách se prodával metr půdy i za více než 50 korun.

Farmáři-miliardáři

Kdo pole a louky skupuje? Největší skupinou jsou farmáři a majitelé zemědělských společností (nezřídka vzniklých na základě bývalých JZD), kteří na nich chtějí sami hospodařit.

Druhou velkou skupinou jsou dlouhodobí nezemědělští investoři, kteří ukládají do půdy peníze a čekají, že jim bude dlouhodobě vynášet.

Mezi nimi figurují i čeští miliardáři. Desítky tisíc hektarů vlastní třeba firma Spojené farmy realitního magnáta Radovana Vítka.

„Zemědělskou půdu držíme primárně s cílem jejího dlouhodobého obhospodařování a zajišťování živočišné výroby v biokvalitě, kterou na český trh dodáváme pod značkou Biopark," říká Jan Burian, mluvčí Vítkovy skupiny CPI.

Nenechat se napálit

Třetí skupina zájemců o půdu - spekulanti - je sice nejméně početná, ale právě před ní by měli být drobní majitelé půdy obzvláště opatrní.

„V současné době chodí vlastníkům značné množství dopisních nabídek. V převážné většině se jedná o subjekty, které se snaží levně koupit a draze prodat," podotýká Urban.

Dopisní nabídky bývají v drtivé většině nevýhodné. Přitom platí, že na rozdíl od předchozích let mohou svá pole za férové ceny prodat i majitelé malých políček a luk.

Pozemky o velikosti do dvou hektarů zdražily za čtyři roky na dvojnásobek a za metr čtvereční se inkasuje stejně jako u větších pozemků - kolem 20 korun za metr.

(Orná) půda mizí

Rozdíl je logicky také v tom, zda se prodává orná půda, či louka. Za takzvané trvalé travní porosty dostanou majitelé zhruba o čtvrtinu méně než za pole.

Zemědělská půda jako taková v Česku ubývá.

Za posledních dvacet let podle Českého statistického úřadu zmizela především orná půda - a to 126 tisíc hektarů. Na druhou stranu ale přibylo 55 tisíc hektarů luk. A v kategorii „nezemědělská půda" také 37 tisíc hektarů lesů.