Antonín Just zemřel v úterý 25. září dopoledne. Informaci o jeho úmrtí redakci Deníku potvrdil vnuk Petr. Pohřeb bude v pátek 5. října od 11 hodin ve smuteční síni na městském hřbitově v Trutnově.

Just se stal kronikářem města v roce 1958. Na spíše „pamětní knihu“ tehdejšího ředitele muzea Josefa Šabackého navázal ručně psanou kronikou formátu 40 krát 50 centimetrů. „To nejsou stránky, ale doslova strany!“ připomínal vždy s úsměvem, jak náročné bylo zapisovat dějiny na velký formát. „Psaní do horních řádků bylo dlouho obtížné, až jsem to nevyřešil sklopeným stojánkem pro kroniku, jako v klášterech.“

Za 58 let popsal zhruba 23 tisíc stránek. Velmi pozorně, pomalu a hlavně čitelně. Některé ročníky jeho kronik se vyšplhaly počtem stránek až k magické pětistovce. V kůži vázané mají některé sílu až dvanáct centimetrů a váží kolem patnácti kilogramů.

Antonín Just (vpravo) s kamarádem Karlem Hybnerem. Kroniku spolu tvořili do roku 1970. Just psal, Hybner fotografoval.
Antonín Just (vpravo) s kamarádem Karlem Hybnerem. Kroniku spolu tvořili do roku 1970. Just psal, Hybner fotografoval.                Foto: Miloš Šálek

Trutnované ho potkávali skoro všude. Jak se konala ve městě významná, společenská, kulturní či sportovní akce, nesměl chybět. Přes den byl v terénu, ve zbytku volna psal kroniku. „Je jedno, zda ve dne nebo v noci, ráno či odpoledne, bez ohledu na neděle, svátky a prázdniny. Jednou jsem ji psal i při pobytu v lázních,“ přiznal kdysi.

Vždy si cenil spolupráce rodiny a přátel. „Pěkné zázemí mně vytvářela a při psaní kroniky přímo i pomáhala až do roku 2003 manželka Tonička. A důležitá byla i práce mého dlouholetého spolupracovníka, fotografa Karla Hybnera,“ zdůrazňoval vždy.

ANTONÍN JUST * narozen 28. srpna 1921 v Červeném Kostelci
* v letech 1942 a 1943 byl nuceně nasazený
* po válce vystudoval filozofickou fakultu v Praze 
* od r. 1947 žil v Trutnově
* městskou kroniku psal od roku 1958
* za r. 1991 mu byla udělena Kulturní cena města Trutnova 
* v roce 2001 dostal Čestné občanství města Trutnova

V roce 1990 byl v celostátní soutěži kronikářů měst nad 20 tisíc obyvatel vyhodnocen v Národním muzeu v Praze jako první. S psaním kroniky skončil v roce 2016 a městem mu byl za jeho práci udělen titul Čestný kronikář.

Antonín Just nepsal jen kroniky. Rád bádal v trutnovské historii. Veřejnost s ní pravidelně seznamoval v místním tisku a vydal i mnoho knih připomínající minulost města (např. 700 let města Trutnova, Trutnov známý neznámý či Trutnov trochu jinak). K tomu proslul i jako romantik. Sepsal několik básnických sbírek (Ještě ohlédnutí, Žena).

Učil na gymnáziu, lesnické, zdravotnické a průmyslové škole. V letech 1959 až 1968 byl dokonce ředitelem zdravotnické školy. Za svůj postoj proti sovětské okupaci Československa byl ale z funkce odvolán.

Za druhé světové války byl téměř dva roky nuceně nasazený ve Vídeňském Novém Městě. Utekl a další dva roky se skrýval policejně nepřihlášen a bez potravinových lístků na různých místech.