„Vydra říční je naše původní šelma, která v minulosti doplatila na lov, znečištění a regulace našich toků. Na našem území byla téměř vyhubena, vracet se začala až v 90. letech 20. století. Dnes je chráněným druhem a od roku 2009 je její ochrana zastřešena celostátním Programem péče, jehož součástí jsou samozřejmě i opatření zaměřená na sledování stavu populace," uvádí Jitka Větrovcová, koordinátorka tohoto Programu z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Jednou z metod sledování populace vyder je stopování zvířat na čerstvém sněhu. Umožní to nejen potvrdit výskyt, ale také poměrně přesně určit, kolik zvířat v určité oblasti žije. Kateřina Poledníková, zooložka, metodu blíže vysvětluje: „Pro stopování je potřeba splnit hned několik podmínek. Musí napadnout čerstvý sníh, aby byly vidět stopy z jedné noci, což umožní rozpoznat jednotlivé stopní dráhy a tedy odlišit jednotlivé jedince. Musí být z velké části zamrzlé toky, aby vydra vylezla z vody na sníh či led a stopy udělala. A musíme zkoordinovat hned několik expertů, kteří stopy poznají, aby všichni vyrazili ve stejný den a stopy počítali. Letošní tuhá zima nám po letech umožnila takové stopování zorganizovat. Ve spolupráci s pracovníky AOPK ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory bylo provedeno stopování v celých Orlických horách."

Akce se zúčastnilo 15 expertů, kteří zkontrolovali všechny vodní toky a plochy na území chráněné krajinné oblasti. „Zjistili jsme, že na území CHKO žije šest dospělých zvířat. Z nich jedna samice se letos stará o dvě mláďata, která ji ještě i teď v zimě doprovází," odhaluje výsledek Kateřina Poledníková. Zoolog Václav Pavel k tomu doplňuje: „Počty vyder se zdají být v Orlických horách stabilní. Společné stopování se nám podařilo zorganizovat i v roce 2013 a výsledek byl tehdy srovnatelný – sedm dospělých jedinců a tři mláďata. Pravidelně nacházím vydry na Divoké Orlici, která tvoří jejich hlavní centrum výskytu v Orlických horách."

Výsledek hodnotí Kateřina Poledníková slovy: „Počet zjištěných vyder odpovídá hustotám vyder v prostředí horských pstruhových toků. Vydry jsou teritoriální zvířata, každý jedinec si hlídá svůj okrsek. V horských oblastech se tak počty pohybují v rozmezí třech až čtyřech dospělých zvířat na 100 km2. CHKO Orlické hory má 204 km2."