Nově také zaniknou funkce ředitelů nemocnic a  jejich pravomoci převezmou předsedové představenstev nemocnic. Ti budou za hospodaření a své rozhodování ručit svým osobním majetkem.

„Nebudou už totiž v zaměstnaneckém poměru, ale od 1. července dostali tzv. manažerskou smlouvu," vysvětlil Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje.

Změna smlouvy umožňuje kraji předsedy odvolat v podstatě na hodinu. Nejsou tak omezeni klasickou výpovědní lhůtou.  Také by kraj nemusel vyplácet odstupné. Tedy pokud by do smluv nezanesl, že při odvolání mají předsedové nárok na pětiměsíční plat.

„Odstupné nedostanou v případě, že poruší pracovní povinnosti nebo odejdou sami," podotkl Lubomír Franc, hejtman hradeckého kraje.

Odměny nejvyššího vedení nemocnic a holdingu se nově budou pohybovat od 60 do 120 tisíc korun měsíčně.

Jistých má sto tisíc

Předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Jiří Skřivánek dostane 95 tisíc korun měsíčně. Dalších 25 tisíc korun představuje jeho pohyblivá složka.

„Ta bude vyplácena u všech v případě, že budou splněny určité podmínky. Jsou to zasloužené peníze," myslí si hejtman.

Někomu by se mohly takové mzdy, které platí všichni daňový poplatníci, zdát veliké. Skřivánek je ale opačného názoru. „Za svoji mzdu se nestydím. Průměrný plat na srovnatelném místě v akciové společnosti se v kraji pohybuje v rozmezí 125 až 135 tisíc korun," podotkl Skřivánek. Také hejtman hájí platy tím, že nejsou vyšší než v předcházejícím období.

V Pardubickém kraji mají ředitelé nemocnic uzavřeny klasické pracovní smlouvy. Z funkce mohou být odvoláni představenstvem, tím však nekončí jejich pracovní poměr.