Strašák jménem hepatitida typu A dorazil i na Novopacko. V tomto týdnu zde bylo lokalizováno šest nových případů. Deníku to potvrdili ředitel Krajské hygienické stanice Hradec Králové Ivan Kučera a lékařka Eva Beranová.

Žloutenka typu A, která se také označuje jako nemoc špinavých rukou, propukla u čtyř děti ze Základní školy Komenského v Nové Pace, Masarykovy základní školy Stará Paka a Gymnázia a Střední pedagogické školy Nová Paka. Další 
dva nemocní jsou vysokoškolští studenti z Nové Paky.

Šest nových případů

Děti. Nemoc u nich byla potvrzena v pondělí. Od té doby jsou v karanténě stejně jako jejich spolužáci," popsal situaci na staropacké škole  ředitel Pavel Antoš, který ujišťuje nejen rodiče, že ve škole dělají vše pro to, aby se nákaza dále nešířila.

Spolužáci nemocných dětí chodí zvlášť na obědy, mají oddělenou družinu a záchody. Striktně se řídíme doporučením krajské hygienické stanice a provedli jsme i interní opatření," vysvětluje Antoš a pokračuje:

„Výuka nyní probíhá podle základního rozvrhu. Po dobu karantény jsou zrušeny veškeré kroužky a nebudeme pořádat ani se účastnit jakýchkoliv veřejných akcí. Pokud některému z rodičů nebudou námi podané informace a učiněná opatření stačit, mohou své dítě po konzultaci s jeho lékařem ponechat doma. Nechceme nikoho nutit, aby v této situaci do školy musel. V tuto chvíli jsme udělali maximum."

Karanténa u hepatitidy typu A je stanovena na   padesát dnů. Pro všechny školy, ve kterých bylo onemocnění prokázáno, potrvá do 31. října.

Ordinace packých dětských lékařek jsou v současné době přeplněné školáky, kteří sem docházejí na kontrolní odběr krve. Pro maximální vytíženost nám obě doktorky více informací k akutní hrozbě nepodaly.

Jeden případ onemocnění žloutenkou byl prokázán 
i na novopackém gymnáziu a pedagogické škole.

Ředitel institutu Pavel Matějovský se domnívá, že kdyby děti, u kterých bylo podezření, že přišly do kontaktu s infikovanou osobou, zůstaly v domácí karanténě, nemuselo dojít k současným komplikacím.

Školáci se podle neověřených zdrojů nakazili na letním táboře v Nemojově u Dvora Králové. Jeho zřizovatel o výskytu infekčního onemocnění neví.

Nicméně packé gymnázium respektuje všechna nařízení hygieniků, navíc desinfekční prostředky pro ošetření rukou včetně papírových ručníků umístilo  nad rámec povinností i do všech tříd.

„Ve školní karanténě jsou děti, které přišly do styku s nemocným spolužákem, mají zvláštní režim, vyčleněny své toalety i prostor pro stravování, stejně jako učitelé," popisuje opatření Matějovský, který bude žádat kraj jako zřizovatele 
o finance na zakoupení dalších dezinfekčních prostředků, do kterých zatím škola vložila šest tisíc korun.

„Jde také o prostředky 
na úklid. Netuším, kolik peněz na jejich pořízení budeme potřebovat. Karanténa je nařízena po dobu padesáti dnů," vysvětluje Matějovský, který čelí telefonátů rozčilených rodičů, jejichž děti kvůli karanténě nemohou navštěvovat placené kroužky, uměleckou školu 
i kurzy tanečních.

Jednoho nemocného potvrdil také ředitel Základní školy Komenského v Nové Pace Milan Schlögl. „Kantoři, kteří s nakaženým dítětem přišli do styku, byli hned v pondělí ráno naočkováni proti hepatitidě typu A, stejně tak jako jeho spolužáci, jenž očkovací dávku dostali včera ráno," uvádí Schlögl a upřesňuje kroky, které byly provedeny, aby se šíření nákazy zamezilo.

„Samozřejmě i my spolupracujeme s hygienou a dodržujeme její nařízení. Září je u nás spíše rozjezdové, takže kroužky máme až od října, ale vzhledem k situaci je otevřeme až se vše uklidní," vysvětlil.

Prázdné regály

Poté, co se lidé o výskytu nemoci dozvěděli, vzali útokem místní drogérie a lékárny, které zaznamenaly zvýšenou poptávku po antibakteriálních gelech na ruce. „Ráno jsem byla se synem u lékařky. Ta nám o žloutence řekla. Vyděsilo mě to, a tak jsem se hned vydala do drogérky a chtěla si koupit dezinfekční gel. Bohužel ale měli vyprodáno," svěřila se nám Hana z Novopacka.

„Během pondělí a úterý jsme je prodaly do posledního kusu. To samé platí pro dezinfekční mýdla. Dnes snad přijdou další. Nedokážu říct kdy, zboží nám většinou chodí maximálně do půl třetí, takže odpoledne už je určitě mít budeme," uklidňuje občany. To v lékárně v centru města zásoby ještě mají.

„Nemáme jich moc, ale vyprodáno zatím není. Průběžně se snažíme zboží doplňovat. Je pravda, že gely už dochází i na distribuci, kde jsme měli problém s objednávkou kapesních gelů, ale věřím, že budou," řekla nám lékárnice.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se veřejnost může obrátit 
na krajskou hygienickou stanici nebo svého praktické lékaře.