Znak obce odkazuje na historické motivy: na pečeť obce Litíč: pečeť obce je doložena výše zmíněným otiskem. Obraz pečeti obsahuje figury lva a pluhu. Pečeť obce Litíč je doložena v Eichlerově topografické sbírce v Archivu Národního muzea v Praze. Oválné pečetní pole má nahoře a po stranách svého obvodu německý majuskulní opis „GEMEINDE LITTITSCH“ a pod ním vyobrazení na naznačené půdě stojícího dvouocasého lva držícího pluh s radlicí a kolem.

Dále znak odkazuje na erb Litických ze Šonova: Erb rodu, který se psal také po obci Litíč, byl dán roku 1527 a tvoří jej modrý štít, v němž na stříbrné ostrvi stojí sokol se stříbrnými rolničkami a s panenskou hlavou ve zlatém čepci.

Znak odkazuje rovněž na Kostel Nejsvětější Trojice (místní část Litíč): Kostel byl založený roku 1591 Janem st. Litickým ze Šonova. A posledním motivem znaku je Kaple sv. Máří Magdalény (místní část Nouzov).