V Královéhradeckém kraji už je po žních. Průměrný hektarový výnos obilovin v Královéhradeckém kraji letos meziročně vzrostl o třetinu na rekordních 6,93 tuny, na nejvyšší hodnoty stoupl i hektarový výnos řepky. Nadprůměrné výsledky nesrazil ani deštivý závěr sklizně.

Oficiální zakončení žní plánují zemědělci na 20. září na tradičních krajských dožínkách v Hradci Králové. Letos se koná 11. ročník dožínek, akci každoročně navštěvuje několik desítek tisíc lidí.

V Pardubickém kraji rolníci sklízejí poslední zbytky úrody.  V kraji jsou zatím průměrné výnosy přes 6,5 tuny na hektar, loni to bylo kolem 5,2 tuny na hektar.

Podle ředitelky krajské agrární komory Vandy Rektorisové je však kvalita obilovin horší. „Za některé obiloviny tak budou nižší výkupní ceny. Už jsem zaznamenala, že mlýny jsou s kvalitou mouky nespokojené," řekla Rektorisová.

Výsledky letošních žní v krajích
                     Královéhradecký (t/ha)                                 Pardubický (t/ha)
obiloviny celkem...........................6,93 obiloviny celkem.............................6,54
pšenice ozimá...............................7,34 pšenice ozimá.................................6,83
pšenice jarní.................................5,77 pšenice jarní....................................5,66
ječmen ozimý...............................6,18 ječmen ozimý.................................6,10
ječmen jarní..................................6,68 ječmen jarní....................................6,32
žito................................................5,85 žito.................................................5,30
oves..............................................4,75 oves................................................7,94
triticale...........................................6,19 triticale............................................6,08
řepka.............................................4,13 řepka...............................................3,98