„Zahájení stavby nové tělocvičny je naplánováno na jaro letošního roku. Celková doba výstavby by měla trvat nejdéle 15 měsíců, ukončení stavebních prací se tedy předpokládá do konce května příštího roku. Celkové náklady na stavbu jsou téměř 25 milionů korun, které budou hrazeny z rozpočtu města,“ uvedl starosta města Petr Hable.

Přístavba je situována do zadní části školy při pohledu z Komenského ulice. Jsou v ní navrženy rovněž šatny a hygienické zázemí, provozně je tělocvična propojena se školou. Z prostoru dvora je zajištěn bezbariérový přístup a přístup pro veřejnost. Konstrukční systém tělocvičny tvoří ocelová hala o rozponu 13,5 metrů. Šatny a hygienické zařízení jsou dvoupatrové, zděné, se stropní konstrukcí z železobetonových stropních panelů.

„Nově postavená tělocvična bude přes den sloužit pro školní výuku, v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech bude využívána novoměstskou sportovní veřejností,“ dodal starosta Petr Hable, a doplnil, že zastavěná plocha nové tělocvičny bude mít bezmála 600 m2.