Silnice přes náměstí je v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR a k ní přiléhá chodník, který patří městu. V rámci ochrany chodníku a sklepa soukromého majitele vznikla opatření, která by měla zamezit dalšímu poškození.

Rada města schválila částku 50 tisíc korun na zhotovení nezbytných úprav ve sklepě domu, a to dle doporučení statika a památkové péče. V nejbližších dnech zde bude provedeno vyklínování výdřevy a instalace sádrových terčů. Tato opatření by měla vést k zastavení poškozování sklepa a také městského chodníku.