Jan Samek, Jan Baše, Jan Mráz, František Duška, Václav Zemánek, Václav Střihavka, Josef Hvězda - to jsou jména těch, kterým je věnována nová pamětní deska v Čánce, kde žili. V lednu 1945 byli zatčeni a odvezeni do pevnosti Terezín. Podobný osud, jakému neušly Lidice nebo Ležáky, měl stihnout i Čánku u Opočna.

Bylo to na začátku dubna roku 1944, když u Vysoké nad Labem na Hradecku seskočili parašutisté výsadku Barium. „Skupinu Barium s radiostanicí Martou tvořili tři muži - velitel nadporučík Josef Šandera, radista četař Josef Žižka a šifrant četař Tomáš Býček. Začali ve východních Čechách organizovat odbojové hnutí,“ připomíná autorka publikace Odplata, či spravedlnost? Lucie Jarkovská.

Bůh dá šín byl údajně pozdrav horníků, z něhož vznikl název obce Bohdašín u Dobrušky. Bůh dal obci i štěstí, které při ní stálo v roce 1942.
Nacisti si spletli Bohdašíny. Omyl uchránil obec od osudu Ležáků

Poslední ze jmenovaných výsadkářů Tomáš Býček byl nakonec také jediným z trojice, který válku přežil.

„Výsadkáři se schovávali na různých místech, několik dní byli i u nás. Říkali jsme jim Malý Josef a Velký Josef. Byli u nás jen krátce, instalovali v Čánce vysílačku,“ zavzpomínala před 12 lety Anna Moravcová z Čánky na dobu, kdy za poskytování úkrytu hrozil i trest smrti.

Přímo v Čánce byla umístěna i vysílací stanice. Tím „Velkým Josefem“ byl Josef Šandera, „Malý Josef“ byl Josef Žižka.

„V Čánce byla vysílačka umístěna na půdě domu čp. 58, kde tehdy bydlel v nájmu Jan Vachek, dům patřil rodině Bašových. Vysílačka zde byla v činnosti od 15. srpna do 5. října 1944. Dne 2. října byla celá akce prozrazena a začalo zatýkání, které trvalo až do března 1945. Celkem bylo zatčeno na 100 spolupracovníků z Rychnovska a Královéhradecka, z toho 40 jich položilo svůj život,“ přibližují tehdejší události autorky publikace Čánka - Kapitoly z dějin obce Eva Holancová a Kateřina Vošlajerová.

Výsadkáři se pohybovali na různých místech východních Čech, gestapo však o jejich přítomnosti vědělo už nedlouho po seskoku, od udání, které přišlo ze Starých Holic. Někteří spolupracovníci výsadku raději volili dobrovolnou smrt, než aby padli do rukou gestapa a případně ohrozili někoho dalšího, jiní zaplatili životem po svém zatčení.

Josef Krám.
FOTO: Konec války doprovázely i slzy bolesti

Josef Šandera a Josef Žižka byli zatčeni v osadě Polsko u Žamberka 16. ledna 1945. Šandera se při pokusu o sebevraždu vážně postřelil a o necelé dva měsíce později zemřel, Žižka se den po svém zatčení v cele oběsil. Býčkovi, který byl době razie ve Smiřicích, se podařilo prchnout a nakonec i přežít.

Odhalení památníku výsadku Barium v Synkově - Slemeně
VIDEO: Spolupracovníci výsadku Barium mají památník

V Čánce proběhlo hromadné zatýkání 19. ledna. Ve párech gestapa uvízli Jan Samek ml. a Františka Samková, Jan Baše, Josef Hvězda, Jan Mráz, Václav Střihavka, Václav Zemánek, otec a syn Dvořákovi a František Duška. Po převozu do Hradce je čekal tvrdý výslech.

Vzpomínkový akt k 73. výročí příchodu paraskupiny Barium do Žamberka - Polska.
Barium: příběh neobyčejného hrdinství a odvahy

Jak dále zmíněná publikace o historii Čánky uvádí, hned druhý den se vrátili Dvořákovi a Františka Samková, jimž se žádné provinění neprokázalo.

Cesta ostatních postupně vedla do koncentračního tábora v Terezíně, kde v těžkých podmínkách přežili. Ustáli i epidemii skvrnitého tyfu. Někteří však zemřeli krátce po návratu domů - Jan Samek 28. dubna 1945, Josef Hvězda jen o měsíc později 30. května.