Pravidelné bohoslužby se vrací do kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou. Na tu nedělní, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, dorazilo bezmála 400 lidí.

„Dělá mi obrovskou radost, že se mnohaleté úsilí na revitalizaci celého zámeckého komplexu vyplatilo a kostel Nejsvětější Trojice dnes poprvé znovu ožil při bohoslužbě. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za jedinečný zážitek, zejména pak panu kardinálu Dukovi, který nedávno oslavil již 80. narozeniny a dnešní mše svatá v nově opraveném kostele byla pro něj tak trochu i opožděným dárkem,“ řekl Jan Kolowrat Krakowský.

Zdeňka Dokoupilová představuje podobu poštovních známek.
Pocta Santinimu: rychnovský kostel Nejsvětější Trojice je na poštovní známce

Prohlídkový okruh do zámeckého kostela se přitom zájemcům otevře poprvé 6. června. „Věřím, že návštěvníkům našeho zámku prohlídka kostela zpestří zážitek a že se k nám budou vracet třeba i na pravidelné bohoslužby, které se do kostela Nejsvětější Trojice dnešním dnem vrací,“ dodal v neděli majitel rychnovského zámku.

Slavnostní mši zahájila skladba rychnovského rodáka Zbyňka Matějů Campana Dei, je inspirovaná texty na zvonu svatého Kryštofa, umístěném ve zvonici v sousedství kostela (pochází z roku 1594 a je třetím největším zvonem v České republice). Nedělní mši hudebně doprovodil Rychnovský chrámový sbor a orchestr, kdy zazněla například i skladba Missa solemnis z druhé poloviny 19. století, kterou napsal Filip Kolowrat Krakowský.

Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský před rychnovským zámkem.
Dlouho jsme se těšili, říká Jan Kolowrat Krakowský. Perla baroka opět září

Kostel Nejsvětější Trojice v areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou se otevírá po třech letech stavebních prací. Ty čítaly obnovu vnějšího pláště, úpravu zákristií včetně kompletního restaurování mobiliáře. Během stavebních prací pracovníci Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou čistili a dokumentovali pozůstatky stavby piaristické koleje z 18. století, jejímž autorem je architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Původní kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou vznikl na konci 16. století pravděpodobně na místě starého hradu. Svou dnešní podobu má díky proslulému architektu Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi, jehož k projektu přestavby povolal Norbert Leopold hrabě Kolowrat Liebsteinský. V roce 1798 kostel značně poškodil požár sousední koleje, kvůli němuž se následně zřítila i klenba. Roku 1838 byla kostelu pořízena dřevěná střecha a započalo se s opravami. V letech 1838 až 1844 byl kostel novogoticky upraven podle návrhu architekta Františka Pavíčka, ale zachováno zůstalo Santiniho průčelí a prostory předsíní, kruchty a loretánské kaple. Další požár kostel stihl v dubnu 1918, rozšířil se na něj z budovy gymnázia. Hořela tehdy střecha kostela a také stará zvonice. /Zdroj: Správa Kolowratského zámku a Wikipedie/