Občanům chce finanční správa nabídnout rozšířené služby včetně výjezdů do obcí v období tzv. daňových kampaní.

Rušení se má týkat územních pracovišť Finančního úřadu v Broumově, Dobrušce, ve Dvoře Králové nad Labem, v Hořicích, Jaroměři, Kostelci nad Orlicí, Nové Pace, Novém Bydžově a ve Vrchlabí.

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství se rozhodlo pobočky zrušit k 1. červenci letošního roku, a to na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností. V Česku se jedná o 77 těchto pracovišť, z toho 9 výše zmíněných v Královéhradeckém kraji.

Vláda se prý snaží postupně zefektivnit státní správu.

"Konzultační služby pro občany dotčených obcí budou v úředních dnech zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady. Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí," vysvětluje ve společné tiskové zprávě Generální finanční ředitelství a Ministerstvo financí.

Ta také dále uvádí, že zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby veřejnost podle provedené analýzy nejméně využívá nebo v praxi zajišťují především služby podatelny: "V současné době již 56 těchto pracovišť funguje v omezeném režimu dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří na dané místo dojíždějí ze svých stálých pracovišť. Analýza ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují."

O klíčové služby finančních úřadů lidé nepřijdou. Na základě zkušeností zajistí Finanční správa rozšířený rozsah výjezdů do příslušných obcí, a sice v obdobích, kdy je podáván největší počet daňových přiznání: v lednu, tedy v době podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí, a v březnu s ohledem na základní lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Hradec Králové přijde od července o sedm pošt. Jednou z nich je i ta v ulici K Sokolovně. Další jsou v ulicích Petra Jilemnického, Štefánikova, Milady Horákové, Fráni Šrámka, Pardubická a na třídě Eduarda Beneše.
Kam ti lidé budou chodit? Hradečtí se diví výběru zrušených poštovních poboček

V těchto měsících rozšíří finanční úřady místně příslušné jednotlivým obcím také možnost konzultací s jejich pracovníky prostřednictvím kontaktních telefonních linek. Informace o číslech těchto telefonních linek by měla být k dispozici i na pracovištích obecních úřadů příslušných obcí. V případě zájmu poskytne Finanční správa obecním úřadům tištěné formuláře daňových přiznání, pokud budou někteří občané stále využívat možnost podání daňového přiznání v listinné (papírové) podobě.

„Vláda slíbila, že bude šetřit všude tam, kde je to možné, tedy především ve výdajích do nabobtnalé státní správy. Od mého příchodu na ministerstvo financí jsme v celém resortu zrušili téměř 1000 míst, především z důvodu rušení agend primárně v rámci Finanční správy. Letos pokračujeme snížením územních pracovišť finančních úřadů. Cílem je větší efektivita Finanční správy a samozřejmě i úspory pro stát v příštích třech letech ve výši až 150 miliónů korun – to vše při zachování kvality a dostupnosti služeb finančních úřadů pro občany a firmy,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Dalším smyslem redukce územních pracovišť má být zkvalitnění služeb Finanční správy poskytovaných veřejnosti.

"Tím, že odborné zaměstnance ze zrušených pracovišť využijeme na posílení našich stěžejních činností. Zároveň dosáhneme úspory veřejných prostředků a v neposlední řadě budeme účelně posilovat roli elektronické komunikace s veřejností. Finanční správa bude mít méně kamenných pracovišť, plánujeme však posílit možnosti osobní komunikace daňových subjektů s pracovníky finančních úřadů a zajistit jim efektivní pomoc a podporu při plnění jejich daňových povinností,“ doplnila generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

V současnosti mají finanční úřady celkem 201 územních pracovišť, z nichž je 98 tzv. řídicích. Ta řídí ostatních 103 územních pracovišť. V letech 2016 a 2020 bylo ze 103 řízených územních pracovišť celkem 56 převedeno do tzv. optimalizovaného režimu (označovaného jako „režim 2+2“), který zajišťuje přítomnost dvou pracovníků finančních úřadů ve dvou úředních dnech. Díky výše popsanému zeštíhlení se počet územních pracovišť sníží na 124, počet řídicích pracovišť zůstane zachován a tzv. optimalizovaný režim bude zrušen. Odborné schopnosti zaměstnanců rušených pracovišť budou efektivněji využity v jiných lokalitách finančních úřadů. /Zdroj: TZ Generální finančního ředitelství a Ministerstva financí/