Praktici chybí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje proto nyní přichází s projektem, od něhož si slibuje zlepšení situace. Snahou je přesvědčit studenty lékařských fakult k praxi praktických lékařů. Na projektu kraj spolupracuje se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Lékařskou fakultou v Hradci Králové a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

„Praktické lékařství je obor, který je zajímavý a který je široký, má spoustu specifik a nikdy vás nebude nudit,“ tvrdí Kateřina Javorská, praktická lékařka z Nového Města nad Metují, která je koordinátorkou projektu.

Ilustrační foto.
Mít svého zubaře je terno. Najít ho na Hradecku je často otázka štěstí

Během přednášek studentům 5. ročníku medicíny přibližuje obor v celém svém širokém rozsahu. Jak zdůrazňuje, jako jediný přistupuje k pacientovi z pohledu kontinuity péče a v jeho přirozeném prostředí. Vyjmenovává také výhody vlastní všeobecné praxe.

„Až 80 procent mediků vůbec neví, o čem práce praktického lékaře je. Přednášky s nabídkou následné týdenní stáže ve vybraných ordinacích praktických lékařů v kraji už nesou první úspěchy. Zhruba 15 studentů medicíny se nám do projektu přihlásilo s tím, že chtějí praxi u praktického lékaře absolvovat,“ prozradil krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink, který coby lékař sám na hradecké lékařské fakultě budoucím lékařům přednáší.

Po zubařích je na Rychnovsku stále velká sháňka
Jako najít poklad. Zubaři na Rychnovsku stále chybí, pacienti musí dojíždět

Praktiky postrádá hlavně venkov a jejich věkový průměr stoupá. Studenti díky seminářům a především stáži v ordinacích obor blíže poznají.

„Z dostupných zahraničních dat víme, že čím časnější je expozice oboru během studia medicíny, tím spíše se studenti pro daný obor rozhodují. Máme vybrané ordinace ve všech okresech Královéhradeckého kraje, nadstandardní věcným vybavením i personálním zastoupením, kde jsou na venkovskou tematiku a školící metody v evropském kontextu speciálně proškolení lékaři, připravení se studentům během stáže plně věnovat. Jsou motivovaní a nadšení mladým kolegům předat své zkušenosti a znalosti,“ doplňuje Javorská.

Vybavení ordinací pokročilo a dávno neplatí, že praktický lékař pouze předepisuje léky na kašel nebo vystavuje žádanky. Je to prestižní obor, který nabízí obrovské spektrum možností, jak se v medicíně realizovat.

Po zubařích je na Rychnovsku stále velká sháňka
Jako najít poklad. Zubaři na Rychnovsku stále chybí, pacienti musí dojíždět

Zájemci z řad studentů 5. ročníku Lékařské fakulty v Hradci Králové se mohou o možnostech zapojení do projektu informovat na facebookové stránce Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP (www.facebook.com/venkovskelekarstvi), případně kontaktovat přímo koordinátorku projektu Kateřinu Javorskou (e-mail: k1.javorska@gmail.com) nebo radního pro zdravotnictví Zdeňka Finka (e-mail: zfink@kr-kralovehradecky.cz).