Na pomyslném stupínku vítězů se vedle koňadry umístily i oba české druhy vrabců, polní i domácí. Lidé hojně hlásili typické krmítkové a zahradní druhy, které v zimě vyhledávají obživu v blízkosti člověka, například sýkoru modřinku, hrdličku, kosa a stehlíka. Obvyklé putování ve velkých hejnech zajistilo přední místa čížkům, kvíčalám či havranům.

A u kterých druhů je naopak pozorování vzácné? U ledňáčka a ťuhýka šedého, exotickým hostem se stala andulka vlnkovaná.

Spatříte rehka domácího?

„Velmi nás těší každoroční zájem o Ptačí hodinku. Přináší nám cenné údaje o zimním výskytu ptáků v Česku. Letos si budeme zvlášť všímat rehků domácích. Tento druh, který jsme vyhlásili Ptákem roku 2024, totiž v Česku čím dál častěji zimuje a my se na jeho chování chceme zaměřit. Spustili jsme i speciální projekt Rehci v zimě,“ uvádí Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

V Královéhradeckém kraji se letos do rekordního sčítání zapojily bezmála dva tisíce lidí.
Sýkora, vrabec, kos i pták roku. Opeřence o víkendu sčítal rekordní počet lidí

Místo pro pozorování není tak zásadní. „Nemusí jít jen o krmítko na zahradě či na balkoně. Zajímavé je i sčítání v městském parku či v přírodě. I v lese a u rybníka narazíte na zajímavé druhy. Zásadní je dodržovat přesně 60 minut, a to na jednom místě, nikoliv při procházce. Pokud je vás u sčítání víc, měl by za skupinu odejít jediný záznam. Cenná jsou pro nás i hlášení, že se během hodiny žádný druh nevyskytl. Svá pozorování nám, prosím, pošlete elektronicky, a to do 15. ledna. Pak už budeme získaná data zpracovávat,“ podotýká Vermouzek.

Při sčítání se zapisuje nejvyšší počet ptáků, které člověk vidí v jeden okamžik. Pokud tedy pozorování začne v 11.00, v 11.10 přiletí 5 kosů, v 11.20 6 kosů a v 11.50 2 kosi, do záznamu je třeba napsat 6 kosů.

Krmení ovlivní, kdo na krmítko přiletí

Ornitologové také upozorňují, že kdo se rozhodne, že bude sčítat u krmítka, má jedinečnou šanci ovlivnit, jaké druhy k němu zavítají. A to hned dvěma způsoby – výběrem stravy i způsobem krmení. Olejnatá semena, jako jsou například slunečnice, nalákají všechny naše druhy sýkor, lojové koule brhlíky a strakapoudy, pšenice a proso vrabce, jablka a jeřabiny kosy a drozdy. Někteří ptáci preferují sběr potravy ze země, rozhozem tedy potěšíme hrdličky, sojky či už zmíněné kosy. V žádném případě však nelze podávat osolené a kořeněné zbytky z kuchyně, čerstvé pečivo či naopak přebytečné vánoční cukroví. I vodním ptákům posloužíme lépe zeleninou nebo speciálními výživnými granulemi.

Přikrmování však s sebou nese i rizika. Na krmítcích se koncentruje více ptáků, kteří navíc do potravy nezřídka kálí. Především při oteplení se tak zvyšuje riziko přenosu nemocí, které jsou pro některé druhy velmi rizikové. Je třeba krmítka dezinfikovat.

Například populaci zvonků výrazně oslabuje trichomonóza, kterou způsobuje prvok bičenka drůbeží, jíž se daří právě na neudržovaných krmítkách. Je proto důležité vybírat takové výrobky, které lze snadno udržovat a umývat. Alespoň jedenkrát za dva týdny je dobré krmítko vydezinfikovat pětiprocentním roztokem Sava, pečlivě opláchnout a nechat důkladně vyschnout. „I v zimě ptáci potřebují pít, radost jim tedy udělá miska s vodou, kterou je nutné pravidelně měnit. Pomůže to i dobré péči o peří,“ dodává Vermouzek.

Více informací o Ptačí hodince uvádí specializovaný web, kde zájemci naleznou jak formuláře pro letošní sčítání, tak i výsledky minulých ročníků.

s využitím tiskové zprávy