Celkem devět přístrojů za téměř pět milionů korun přibylo do výbavy Zdravotnické záchranné služby v Královéhradeckém kraji.

„Systematické vybavování zdravotnické záchranné služby našeho kraje lékařskou technikou výrazně napomáhá záchranářům při jejich každodenní práci. Nové multifunkční monitory s defibrilátorem fungují na základě nejaktuálnějších poznatků v oblasti urgentní péče a jsem rád, že nyní je mají k dispozici i naši záchranáři, a to nejen pro případ resuscitace,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink.

AED bude patří k výbavě každé prvovýjezdové cisterny.
Hasičům v kraji pomůže zachraňovat životy 19 nových defibrilátorů

Multifunkční monitor s defibrilátorem patří mezi základní přístroje a je součástí všech výjezdových vozů záchranné služby včetně vrtulníku. Monitoruje životní funkce, měří tlak, sleduje srdeční akce pacienta a v případě jejich změny okamžitě upozorní posádku výjezdové jednotky.

„Přístroj také umožňuje komunikovat s elektronickou databází záznamů o výjezdech, takže pošle získané údaje bezdrátově přímo do tabletu výjezdové skupiny, kde se přiřadí do zdravotnické dokumentace pacienta. Defibrilátorem lze podat léčebné výboje v manuálním nebo automatizovaném režimu, ten v našich podmínkách využívají hlavně nelékařské výjezdové skupiny. Pomocí speciálních elektrod mohou záchranáři s přístrojem provádět také zevní kardiostimulaci,“ vysvětlil důležitost multifunkčního monitoru s defibrilátorem mluvčí královéhradecké zdravotnické záchranné služby Ivo Novák.

Nové simulátory obohatí vybavení školícího střediska zdravotnických záchranářů v Hradci Králové.
Zdravotnickým záchranářům v kraji pomůže v nácviku jedenáct nových simulátorů

Devět přenosných multifunkčních monitorů s defibrilátorem za bezmála pět milionů korun uhradila zdravotnická záchranná služba z krajem poskytnuté návratné finanční výpomoci, kterou v budoucnu vrátí z dotačních prostředků vyčleněných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Ten Rada Královéhradeckého kraje schválila v roce 2021. Nákup přístrojů je dílčím výstupem tohoto projektu, jehož celková hodnota činí 95 milionů korun. Profinancování dotace musí zdravotnická záchranná služba uskutečnit do konce letošního roku.

Sanita Zdravotnické záchranné služby KHK vyjela v sobotu i do střediska v Říčkách v Orlických horách
Záchranáře zaměstnaly úrazy na sjezdovkách i ty po alkoholovém opojení

Zdravotnická záchranná služba je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, která zajišťuje na základě tísňové výzvy přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života, a to přímo na místě události.