Toxický vztah má za sebou i Lucie Königová, která své zkušenosti zúročila a dnes pomáhá lidem s jejich osobním rozvojem v rámci konceptu Life Academy. Před lety se v jejím soukromém životě začalo vše bortit, když se rozhodla být nejen dobrou manželkou a matkou, ale také se zaměřit sama na sebe. Chtěla dostudovat vysokou školu a rozvíjet svůj profesní potenciál. Jenže to začalo silně znepokojovat jejího manžela. Když se pak v práci dostavily první úspěchy, doma ji čekalo tíživé napětí.

Došlo na psychický teror

„Manželova nespokojenost se sebou samým jen umocňovala jeho strachy, že když já budu spokojená a nezávislá, už ho nebudu potřebovat. Shazoval mě a zesměšňoval moji práci. Jeho agresivní výbuchy se stupňovaly, až přešly do psychického teroru omezování svobody,“ vzpomíná Lucie Königová ve své knize Cesta zpátky k sobě.

Toxický vztah - jak se ho vyvarovat a co dělat, když už v něm jste:

Zdroj: Youtube

Během náročného období, které následovalo, přehodnotila v mnohém svůj dosavadní přístup. Vypořádat se musela s řadou silně zakořeněných, ale nevhodných vzorců chování. Změnit je chtěla nejen kvůli sobě, ale i pro své děti, kterým toužila být dobrým vzorem. Manželství skončilo, s dětmi ale vychází skvěle, a navíc si našla cestu nejen k jinému – vzájemně obohacujícímu – partnerskému vztahu, ale především k sobě samé.

I díky tomu, čím si sama prošla, dnes dobře rozumí klientům, kteří se na ni obrací.

Jedete v tom spolu

Sebepotlačení ve vztahu je velmi častý problém, který se svými klienty Lucie Königová coby transformační koučka řeší. Bývá výraznou součástí toxických vztahů, v nichž dochází k mocenským rozporům a majetnickému, manipulativnímu, nebo dokonce agresivnímu chování. Nic z toho přitom ve zdravém partnerském vztahu nemá co dělat.

V posledním čtvrtletí loňského roku se příznaky depresí a úzkosti projevily u čtrnácti procent dotazovaných. V letech před krizemi se deprese a úzkosti objevovaly zhruba jen u šesti procent respondentů.
Jak se zbavit úzkosti? Zkuste okamžitou pomoc bez léků

Důležité je zmínit, že toxicita ve vztahu je vždy záležitostí obou stran. Jeden z partnerů může být aktivnějším tvůrcem nezdravého prostředí a projevů, ale ten druhý k rozvoji nevhodných podmínek přispívá tím, že je svou pasivitou nebo reaktivní agresivitou umožňuje.

Rozchod není jediné řešení

Ne vždycky je třeba se hned rozcházet. „Pokud nejde ve vztahu o zdraví a život, věřím, že se na něm dá pracovat. Doporučuji však nesnažit se měnit druhého, ale zaměřit se sám na sebe. Partnerovo chování totiž bývá odrazem našeho vlastního přístupu k nám samotným. To v žádném případně neomlouvá chování manipulátorů a agresorů. Jde ale o jednu z možností, jak zlepšit kvalitu svého života, a v mnoha případech i partnerského vztahu,“ vysvětluje Lucie Königová.

Toxicita ve vztahu je vždy záležitostí obou stran. Přispívá k ní i ten, kdo svému partnerovi svou pasivitou agresivní chování umožňuje.Toxicita ve vztahu je vždy záležitostí obou stran. Přispívá k ní i ten, kdo svému partnerovi svou pasivitou agresivní chování umožňuje.Zdroj: Shutterstock

Navíc, pokud se nenaučíte mít sami sebe rádi a nebudete si sebe vážit, pravděpodobně se v podobně nezdravém duchu budou odvíjet i vaše další partnerské vztahy. Nedostatečným sebevědomím jsou pochopitelně negativně ovlivněny i jiné vztahy, ať už v rodině, s přáteli nebo v práci.

Odkoukané nezralé chování

A právě tím se vracíme k sebepotlačování, které má zdánlivě vést ke zklidnění situace. Ve skutečnosti ji však z dlouhodobějšího hlediska spíše zhoršuje. Ustupovat a v zásadních aspektech upozaďovat sám sebe, aby byl doma klid, může být velmi nebezpečné. Pokud se obhajujete, nevěříte si, cítíte strach z konfliktu, odevzdáváte svoji vnitřní sílu druhému člověku a posilujete jeho moc.

Je váš protějšek toxický? Jak to poznat:

Zdroj: Youtube

Je tedy třeba zaměřit se na to, proč si nevěříte, proč se neumíte zdravě vymezit a čeho se bojíte. Podle zkušeností Lucie Königové se často ukáže, že člověk toto nezralé chování viděl v dětství ve vztahu svých blízkých a následně ho přijal za své. Pak je na čase nahradit staré nefunkční vzory novými, zdravějšími.

Přepište škodlivé vzorce

Jak se změnit? Pro začátek můžete po nepříjemné situaci, hádce či sporu vzít tužku a papír a poznamenat si, co vám běhá hlavou a co vás tíží na srdci. Z poznámek pak zkuste vyčíst destruktivní vzorce a vytvořit k nim nové, přínosnější.

Nedostatek slunečního svitu během zimních měsíců může lidem způsobit psychické potíže.
Dejte pozor, čím na sebe svítíte. Špatné světlo může deprese ze tmy zhoršit

Představte si, že byste daný spor řešili s jiným člověkem, se kterým se umíte v klidu domluvit, vymezit se mu a říct svůj názor. Může to být vaše kamarádka, sestra, bratr, kolega apod. Je důležité, abyste cítili, že existuje i jiný způsob, jak se v nepříjemné situaci chovat, a abyste věděli, že to za jiných okolností umíte.

Někdy partner nezareaguje

Tímto praktickým cvičením otáčením vzorců v sobě postupně posilujete nové vzorce a zdravý postoj ve vaší komunikaci. Spolu s tím poroste i vaše sebevědomí a sebejistota. To vše vám pomůže se zraleji, pevněji, a přitom v klidu vymezovat následně doma vůči partnerovi.

Jak moc je váš partner toxický?

Zdroj: Youtube

Může se stát, že partner bude stále dokola uplatňovat nezdravý způsob komunikace a vám časem přestane dávat smysl v takovém vztahu dál setrvávat. Podstatné však je pracovat primárně na svém postoji a starých vzorcích, které toxické prostředí spolutvoří, a ty opravovat.

Konflikt znamená vyjasnění

Jako příklad mohou posloužit tyto vzorce. Velmi časté tvrzení „Pro klid je lepší ustoupit“ můžete upravit na „Větší a hlubší klid přinese vzájemný kompromis“. Místo „Konflikt vždy přináší hádku“ zkuste k situaci přistoupit touto optikou: „Konflikt znamená i vyjasnění a pročistění“.

Pornografie může pomáhat jako doplněk partnerské sexuality
Když se v sexu nedaří, utíkáme k pornu. Sdílená intimita může zachránit vztah

Vzorec „Když se vymezím, bude to horší“ může být přínosnější v této verzi: „Mé postupné vymezování posunuje naši komunikaci do věcnější roviny“.

Nevyčítejte si rozchod

Pokud i s chladnou hlavou a odstupem dospějete k přesvědčení, že je nejvyšší čas váš současný vztah ukončit, nenechte se odradit výčitkami a obavami z toho, jak vaše rozhodnutí přijme okolí. Zásadní je přistoupit k finální fázi rozchodu až ve chvíli, kdy cítíte, že je to skutečně ten správný další krok a kdy už v sobě máte zpracované, proč se s partnerem rozcházíte.

Jak to vezmou děti?

Zůstáváte-li zacykleni v emocích, zoufalosti, ve vzteku a vzdoru, nebo pokud chcete rozchodem druhého vyprovokovat ke změně, znamená to, že nemáte celý proces zpracovaný. Pak vás výčitky a pocity selhání mohou pronásledovat dlouhé měsíce i roky.

Lidé také často řeší, že nemohou z toxického vztahu odejít kvůli dětem.Lidé také často řeší, že nemohou z toxického vztahu odejít kvůli dětem.Zdroj: Shutterstock

Lidé také často řeší, že nemohou z toxického vztahu odejít kvůli dětem. „Když je rodič v sobě zdravě pevný a ví, co a proč dělá, a není sám zraněný v emocích, děti přirozeně vycítí, že jde o správný další krok. Mají rády oba rodiče, takže jejich rozchod je pro ně vždycky bolestivý. Pokud ale vidí, že jsou máma s tátou po rozchodu spokojení a šťastní, časem jejich rozhodnutí pochopí. Stěžejní je nechtít, aby vás děti hned chápaly. Už vůbec pak po nich nechtějte, aby vás ujišťovali, že vaše rozhodnutí opustit partnera bylo správné,“ radí koučka.

Pusťte se do toho znovu a lépe

Po každém rozhodu následuje nový začátek. Aby byl co nejlepší, je dobré ujasnit si, co v životě a ve vztahu potřebujete. Vyčistěte si vztahovou minulost, všechny bolesti, křivdy.

Pracujte na sobě postupně a na cestu zpátky k sobě se vydejte po malých krůčcích. Zaměřte se na to, co vás těší, co od života skutečně chcete a co je zásadní právě pro vás. Najděte sami v sobě toho nejbližšího člověka, který vás přijímá, váží si vás, je vám oporou. Tím si postupně a přirozeně vytvoříte v životě prostor pro dalšího člověka, se kterým půjdete dál společně – a přitom si zachováte vlastní přirozenost a podstatu.

Dobrou manželkou za každou cenu
Všichni v životě toužíme být respektovaní, docenění, přijímaní a milovaní. Již jako děti jsme usilovali o ocenění od rodičů nebo ve škole od paní učitelky. V tomto modelu mnohé ženy pokračují i v dospělosti, kdy prahnou po ocenění od partnera. Navíc v sobě často mají z předchozích generací vštípený vzorec „Buď dobrou manželkou, aby ti muž neutekl za jinou.” Pokud tedy na svém sebevědomí samy nepracují, nedokážou vnímat vlastní kvality a očekávají, že je určí jejich okolí podle výsledků, které podávají. Proto se tolik snaží, často i za cenu sebepotlačování.