Jednou vám zastavení na zakázaném místě projde bez povšimnutí, podruhé však už můžete na svém voze najít botičku, v krajním případě dokonce své auto nenajdete vůbec. Kromě nevítaného zdržení vás pak čeká hromada administrativy a citelná pokuta, kterou ještě prodraží poplatek za odtah. Při rozhodování, kde můžete beztrestně zastavit nebo zaparkovat, tedy není radno spoléhat jen na odhady a dojmy.

Dopravní značky musí mít v malíčku každý řidič.
KVÍZ: Dopravní značky, které musí řidiči umět na 100 %. Znát by je měl ale každý

Nejprve si ujasněme pojmy, s nimiž silniční zákon pracuje. „Zastavit“ znamená podle paragrafu uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. „Stát“ znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení. Třetím pojmem, který je dobré znát, je „zastavení vozidla“ neboli přerušení jízdy z důvodu nezávislého na vůli řidiče.

Zákaz zastavení je nejjednoznačnější

Dopravní značka B - Zákaz zastavení je ze všech zmíněných případů nejjednoznačnější. V daném úseku není povoleno ani zastavit, ani stát. Jedinou výjimkou je právě „zastavení vozidla“ - například padne-li vám na semaforu červená, samozřejmě zastavíte, stejně tak když popojíždíte v koloně a ta se zastaví zrovna ve chvíli, kdy projíždíte místem zákazu.

Rozhodnete-li se značku nerespektovat, vystavujete se riziku postihu, ať už v podobě pokuty, botičky, nebo odtažení vozidla na vaše náklady.

Zákaz zastavení versus zákaz stání v edukačním videu:

Zdroj: Youtube

Co vás čeká, když na autě najdete botičku?

Najdete-li na svém voze botičku, nezbývá, než volat Městskou policii, nahlásit číslo botičky a vyčkat příjezdu strážníka. Za uvolnění auta zaplatíte 500 korun, k nimž bude ještě připočtena pokuta za nedovolené zastavení. Ta může činit na místě až 1500 korun, ve správním řízení pak až 5000 korun.

Dopravní obsluha
Dopravní obsluze vjezd povolen. Víte, kdy smíte za značku?

O odtažení vozidla může rozhodnout městská nebo státní policie v případě, kdy tvoří překážku silničního provozu, například při zastavení na vjezdu, méně než 5 metrů od křižovatky či přechodu pro chodce nebo v nepřehledné zatáčce. Odtah hrozí i v případě parkování v modré parkovací zóně nebo při blokovém čištění ulic. V této situaci volejte číslo 158 nebo 156, kde vám operátor sdělí, na jakém odtahovém parkovišti máte své auto hledat.

V Praze informaci zjistíte i na stránkách Správy služeb hlavního města Prahy, v Brně zase na stránkách Brněnských komunikací po zadání své registrační značky. Cena za odtah se v různých lokalitách liší, ve větších místech obvykle přijde na částku kolem 2000 Kč. Opět se připravte i na pokutu za neoprávněné stání.


Nahrává se anketa ...

Jak je to se zákazem stání

V případě značky B29 - Zákaz stání už výklad tak jednoznačný není. Smíte u ní totiž zastavit na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Konkrétní doba zastavení není v zákoně specifikována, záleží tedy na okolnostech a přísnosti policisty nebo strážníka. Obecně lze říci, že při zastavení byste měli zůstat v okolí vozidla, z nějž vykládáte náklad, nebo přímo v něm, pokud nastupují či vystupují cestující.

Nejlevnější auta s automatickou převodovkou vyrábějí asijské značky
Nechce se vám řadit? Zde je aktuální přehled dostupných nových vozů s automatem

„Pokud po odstavení vozidla teprve půjdete vystát frontu na poštu a čekat na vydání balíku, může být situace klasifikována už jako stání,” upřesňuje dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize 0. „V pořádku by bylo rozměrný balík převzít, uložit u poštovní přepážky, pak dojít pro vozidlo a následně balík bez otálení naložit. Vždy však bude trochu záležet i na komunikační obratnosti řidiče, jak své jednání vysvětlí.”

Stěhování? Nachystat, odnosit, naložit

Často se diskutuje také o stěhování, během nějž je obvykle nutné vůz zastavit na delší dobu.

„V takovém případě je účelnější nábytek a věci připravit a po přistavení vozidla pak postupně snosit a naložit. Jde o to, aby byl čas definovatelný jako nezbytně nutná doba pro neprodlené naložení. Pokud tedy přistavíte vozidlo a teprve pak začnete připravovat byt k vystěhování, demontovat nábytkovou stěnu a vyklízet věcí ze zásuvek a poliček, podmínky zastavení zcela jistě nesplňujete,” dodává Budský.

Ilustrační foto: Nové osvědčení o registraci vozidla získáte při například při prodeji auta
Nová éra technických průkazů. Otázky se množí, my na ně odpovídáme

Pamatujte rovněž na to, že na silnici s obousměrným provozem smíte zastavit jen vpravo ve směru jízdy, a to co nejblíže k okraji vozovky. V jednosměrce můžete zastavit vpravo i vlevo. Zastavit lze jen v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem silnice, v obci pak smějí vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny zastavit i stát také kolmo či šikmo k okraji silnice.V obou případech musíte zachovat volné alespoň 3 metry pro průjezd.

Platnost všech zákazových značek - tedy i zákazu zastavení a stání - ukončuje buď její ukončovací varianta (černobílé provedení značky přeškrtnuté několika pruhy), univerzální značka B26 Konec všech zákazů nebo také křižovatka.

Pozor také na přenosné zákazové značky, třeba kvůli blokovému čištění:

Co když značky chybí

Zastavení a stání je zapovězeno i na řadě dalších míst, kde zákazovou značku nenajdete. Zákaz platí v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním, na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním, na chodníku, na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před a za její hranicí (vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně), na zastávce hromadné dopravy, na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu, na mostě, na tramvajovém pásu, v připojovacím nebo odbočovacím pruhu, na dopravním okruhu a samozřejmě na dálnici.

Vyhněte se také místům označeným plnou i přerušovanou žlutou čárou. Mimo obec je na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy zakázáno zastavení i stání kdekoli jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.