Tomáši Vebrovi, který působil jako právník v Jaroměři, klienti svěřovali do úschovy prostředky určené na vyplácení kupních cen za nemovitosti. Netušili však, že advokát propadl sázení na sportovní utkání, a jejich peníze tak mizí na osobních hráčských kontech, které měl u několika sázkových kanceláří.

„Neměl nijak zajištěno, že peníze bude moci lidem vyplatit. Proto k vyplácení používal peníze z jiných úschov a z úvěrů,“ řekl včera u Krajského soudu v Hradci Králové státní zástupce Zdeněk Štěpánek. Poukázal také na to, že obžalovaný zpronevěrou financí klientů porušil své postavení advokáta.

Vebrovi se s pomocí jeho otce podařilo více než polovinu škody uhradit, manželům S. však stále ještě dluží 4,7 milionu korun.

Advokát navíc k vyplácení peněz klientům použil prostředky z meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření, takže kromě zpronevěry byl odsouzen také za úvěrový podvod.

„Skutky jsem spáchal a mrzí mě to. Uvědomuji si, že se to všechno točilo kolem mých sázek,“ přiznal včera ve své závěrečné řeči obžalovaný. Za jeho činy mu hrozilo až pět až deset let vězení.

Obhájce měl výhrady ke znalci

„Není to žádný zločinec. I mnozí svědkové o něm hovořili jako o přímém a čestném člověku, přestože jim způsobil velké problémy,“ řekl o obžalovaném jeho obhájce.

Podle něj však Vebr zpronevěřil prostředky kupujících, nikoli prodávajících, takže žádná škoda nevznikla, protože kupující obdrželi nemovitost.

Zpochybnil také posudek znalce psychiatra. „Je potřeba si klást otázku, zda byla dostatečně prozkoumána otázka příčetnosti obžalovaného,“ prohlásil obhájce.

Podle něj soudní znalec, který vystoupil u soudu, není odborníkem na problematiku závislosti, s patologickými hráči nepracoval a nemá s nimi zkušenosti.

„Tvrdí, že každý člověk se má ovládat, ale to u závislého jde těžko,“ uvedl obhájce a dodal, že Vebr by měl být podroben zkoumání odborníků na adiktologii.

To soud odmítl. „Z výpovědi znalce, ani z posudku nemůžeme vyčíst jedinou pochybnost, že by nebyl schopen vypracovat náležitý posudek,“ řekl předseda senátu Jiří Vacek.

Musí uhradit škodu a léčit se

Rozsudek však byl k obžalovanému advokátovi milosrdný. Ačkoli muži hrozilo až desetileté vězení, vyvázl pouze s trestem podmíněným. Ve zkušební době ovšem musí podle svých možností uhradit způsobenou škodu.

Soud mu navíc udělil zákaz výkonu povolání advokáta na dobu pěti let a povinnost zaplatit manželům S. celkem 4,74 milionu korun. Musí také pokračovat v psychiatrickém léčení.

Podle rozsudku je Vebr povinen zaplatit i peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun.

„Pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, se obžalovanému stanoví náhradní trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců,“ uvádí se v rozsudku..

Rozsudek není pravomocný, protože obě strany si ponechaly lhůtu.

Ztratil jsem důvěru lidí ze svého okolí
Právník Tomáš Vebr se ke svým činům doznal už na začátku trestního stíhání. Poškozeným klientům se omluvil, svého činu litoval a začal se léčit na psychiatrii. Podle soudního znalce jednal ve stavu zmenšené příčetnosti a trpěl patologickým hráčstvím.

„Při léčbě jsem si uvědomil, že musím důsledně abstinovat od jakéhokoliv hazardu. Jedině tak budu moci dát všechno do pořádku,“ uvedl.

Je si vědom toho, že chyby, kterých se dopustil, pro něj budou mít i jiné následky než trest od soudu. „Vím, že jsem u lidí ze svého okolí ztratil důvěru,“ přiznal advokát z Jaroměře.

Mírný trest
Oproti až desetiletému trestu odnětí svobody, který obžalovanému hrozil, se včerejší rozsudek může jevit jako příliš mírný. „Je to hraniční případ,“ řekl předseda senátu a vysvětlil, že k podmíněnému trestu soud přistoupil s ohledem na účel trestu, osobu obžalovaného a jeho léčení.