Polský dopravce vezl odpad do České republiky, kde měl být recyklován. V dokumentech, které řidič předložil hlídce, byl deklarován jako plast. Vizuálně se však nejednalo o jednodruhovou surovinu, směs obsahovala dále kusy kovu, textilu či papíru a další blíže neidentifikované druhy odpadu. Hmota navíc silně zapáchala.

Vzhledem k důvodnému podezření, že přepravovaný odpad nesplňuje svým obsahem, konzistencí a vzhledem vlastnosti uvedené v předložených dokumentech, jej celníci zadrželi.

Obchodníkům s květinami a dušičkovým zbožím vrcholí žně. Obzvláště v katolickém Polsku, kde je první listopadový den státním svátkem.
Polský dušičkový trh vydatně přispívá na výzdobu českých hrobů

Rozpor mezi faktickým stavem odpadu a údaji uvedenými v průvodních dokladech šetří Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, jež může v přestupkovém řízení rozhodovat o uložení správního trestu. Pokuta může dosáhnout výše až 50 milionů korun.

Legislativa, která upravuje nakládání s odpady, dopadá na veškerou přeshraniční dopravu odpadu a zakazuje jeho nelegální přepravu jak ve směru do tuzemska, tak i ve směru z Česka do zahraničí.