„Minerální oleje v hodnotě 2 732 340 korun zajistili královéhradečtí celníci v uplynulých letech různým přepravcům při kontrolách zaměřených na dodržování zákona o spotřebních daních,“ informovala Martina Kolinská z Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Laboratoř potvrdila, že se jednalo o motorovou naftu, která obsahovala různé příměsi a neodpovídala technickým normám. Oleje byly navíc na území České republiky převáženy bez patřičných dokladů nebo s přepravními dokumenty obsahující chybné či fiktivní údaje.

„Odborná firma zajistila přečerpání olejů z nádrží do připravených vlakových cisteren, ve kterých byly smíchány s odpadními oleji,“ uvedla Martina Kolinská a doplnila, že upravená směs bude použita na výrobu tepla.

Z každé cisterny pak celníci odebrali kontrolní vzorky, které prokážou, že zboží bylo znehodnoceno.