„První letos odhalený padělek byl poměrně kvalitní, celníkům se zdál jen nepatrně vybledlý,“ uvedla mluvčí královéhradeckého celního ředitelství Jitka Fajstavrová.

Královéhradečtí celníci ze skupiny mobilního dohledu však při podrobnějším zkoumání dálničního kuponu zjistili, že má lehce rozmazané evidenční číslo. „Hvězdice umístěná na hologramu je jednoduššího provedení a okraje číslic označení roku neodděluje žlutý okraj tak, jako je tomu u originálu,“ upřesnila mluvčí.

Řidič se hájil tím, že kupon dostal od syna a s důvěrou jej tak pokládal za originál. Případ se nyní prověřuje.

Celní správa od ledna roku 2007 kontroluje výkonové zpoplatnění (elektronické mýtné) a časové zpoplatnění (dálniční kupony) na všech úsecích dálnic a rychlostních komunikacích nepřetržitě 24 hodin denně. Od ledna roku 2008 kontroluje i výkonové zpoplatnění na silnicích 1. třídy. (hd)