„Občané mnohdy nevědí, že pokud neuhradí pokutu uloženou nejenom celní správou, ale i jiným správním orgánem,  například Policií ČR, budou ji po nich vymáhat pracovníci celního úřadu," upozornila mluvčí královéhradeckých celníků Martina Kolinská.

Mluvčí upřesnila, že nejde jen o pokuty a jiné nedoplatky, ale spadají sem i poplatky za odnětí lesní půdy, za odběr podzemních vod, za znečišťování vod či ovzduší, kompenzace za vyplacené odstupné, přeplatky na podpoře v nezaměstnanosti či přeplatky za pomoc v hmotné nouzi.

V první polovině tohoto roku vybrali pracovníci královéhradeckého celního úřadu  částku ve výši 37 475 492 korun za poplatky za odnětí lesní půdy, odběr podzemních vod, za znečišťování vod či ovzduší. Dalších  21 191 234 korun připadlo na pokuty uložené jinými správními orgány.

Celkem 270 000 korun vybrali příslušníci odboru dohledu při silničních kontrolách. „Řidiči na základě upozornění celníka na dluh, provedli jeho dobrovolnou úhradu přímo na místě v hotovosti," uvedla mluvčí. Podle ní se ve většině případů jednalo o nedoplatky na pokutách uložených například Policií ČR, Českou obchodní inspekcí či Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.