Pokutu 120 tisíc korun musí zaplatit provozovatel krkonošského areálu SkiResort Černá hora - Pec. „Firma nakládala s povrchovými vodami v rozporu s vydaným povolením. Pro zasněžování svých lyžařských areálů nedodržela při odběru vody z potoků stanovené podmínky,“ uvedla Radka Nastoupilová.

Firma ohrozila vodní organismy

Prošetřování případu se táhlo už od podzimu 2018, kdy pracovníci Správy KRNAP při kontrolním měření zjistili, že ve Vlčím, Zeleném, Černohorském a Janském potoce není při odběru vody dodržen minimální průtok. Podle předpisů musí v takovém případě provozovatel lyžařského areálu zastavit odběr vody pro zasněžování.

To se však nestalo. V Janském potoku byl přitom podle měření průtok tak malý, že odběr pro zasněžování neměl být vůbec zahájen. V lednu proto Správa KRNAP podala České inspekci životního prostředí (ČIŽP) podnět k došetření a inspekce jí dala zapravdu.

„Obviněný ohrozil životaschopnost živočichů a vodních organismů v daném území. Navíc vodní toky Vlčí, Zelený a Janský potok patří do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krkonoše,“ řekl ředitel hradeckého inspektorátu ČIŽP Lukáš Trávníček.

Provozovatel areálu se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo.

Navezli do Stěžer deset tun odpadu

Další pokutu, tentokrát ve výši 150 tisíc korun, ČIŽP udělila společnosti navoz.to, s.r.o., která od června do srpna 2019 navezla na pozemek v obci Stěžery celkem 10 135 tun odpadu, zeminy a kamení. Odpad pak využívala k terénním úpravám části pozemku, který však nebyl k nakládání s odpady určen.

„Ve výše uvedeném období se uskutečnilo prostřednictvím nákladních vozidel zhruba 87 návozů. Ty probíhaly na zadní část pozemku, kde byly odpady dočasně 'deponovány' a připraveny pro zpracování prostřednictvím mobilního zařízení,“ vysvětlil Lukáš Trávníček. Inspekce uvedla, že takové jednání představuje ohrožení životního prostředí s možným poškozením některých složek jako voda, půda, ovzduší, ale i lokálního znečištění.

Podle Lukáše Trávníčka firma k protokolu o kontrole nepodala žádné námitky a ani se k němu nevyjádřila.

Špatně označené nebezpečné chemikálie

Chemický zákon i nařízení Evropské unie porušila společnost Grass EU. V jejím případě sankce od ČIŽP činila 120 tisíc korun.

Firma dovážela a uváděla na trh v České republice chemické výrobky z Volgogradu, například odstraňovač skvrn nebo čistič motorů, určené pro širokou veřejnost. Šlo o nebezpečné chemické směsi, které byly současně i detergenty a Grass EU jich dovážela více než tunu ročně. Jejich označení však nebylo v souladu s předloženými bezpečnostními listy.

„U kontrolovaných směsí nebyly správně klasifikované nebezpečnosti pro zdraví a správně nebyly označené ani jejich obaly,“ uvedli inspektoři. Společnost se proti pokutě neodvolala.