Ve čtvrtek o tom na základě žaloby, kterou podala kongregace, rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. Pozemkový úřad parcely nevydal, protože přes ně má vést plánovaná silnice R35 z Hradce Králové do Jičína. Čtvrteční rozhodnutí soudu není pravomocné.

Soudce Jan Fifka při zdůvodnění rozhodnutí řekl, že má za prokázané, že jde o pozemky, které byly historickým majetkem církevní organizace a že tam byla spáchaná křivda.

„Restituční předpisy mají napravovat křivdy, které se staly v minulosti. Zkrátka je to vyrovnání se s minulostí, tak jak stát postupoval vůči svým občanům a jednotlivým organizacím," řekl soudce.

Podle něj jde o první obdobný případ, Fifka neví o tom, že by takový případ řešil nějaký jiný soud v České republice. „Je to pochopitelně věcí výkladu té právní normy. Hodně jsem o tom uvažoval a toto mi přijde jako nejsprávnější závěr," řekl Fifka.

Právní zástupce boromejek Stanislav Hykyš u soudu řekl, že je kongregace připravená zřídit kvůli výstavbě silnice věcné břemeno a v budoucnu nehodlá stavbě bránit. Uvedl také, že ostatní pozemky v lokalitě Státní pozemkový úřad boromejkám již vydal.

Právní zástupkyně Státního pozemkového úřadu Dagmar Čevelová u soudu marně namítala, že předmětné pozemky nelze vydat, protože jsou dotčené veřejně prospěšnou stavbou. Navrhované zřízení věcného břemene podle pozemkového úřadu nepřipadá v úvahu.

Církve, které se státem uzavřely dohodu, mají podle zákona dostat nemovitý majetek za 75 miliard korun. Během 30 let jim stát vyplatí také 59 miliard za majetek, který nemůže být vydán, neboť už není v majetku státu. Současně se až na nulu bude snižovat státní dotace církvím, zákon tedy znamená i odluku církve od státu.

Budoucí silnice není důvodem zamítnutí

Hradec Králové - U krajského soudu ve čtvrtek se žalobou na Státní pozemkový úřad  uspěla také Římskokatolická farnost v Hradci Králové – Pouchově, která se v rámci restitucí domáhá pozemku na kraji města. Úřad nevydáví parcely i zde zdůvodnil tím, že na ní je plánovaná stavba silnice a vztahuje se na ni výjimka. Tu však krajský soud odmítl jako nedůvodnou. „Pro stavbu přeložky stačí, aby vlastník zřídil věcné břemeno ve prospěch stavebníka," řekl soudce Jan Fifka a rozhodl o vydání pozemku. Pozemek leží na Slezském Předměstí na trase plánované přeložky silnice II/308. Státní pozemkový úřad ani v tomto případě  neuspěl s argumentací, že silnice je veřejně prospěšnou stavbou.